IVOK

Projekt „Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký kraj“
reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000183

Základní škola Loštice a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci spolupracují na projektu podpořeného ESF a MŠMT ČR „Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký kraj“ (IVOK). V rámci tohoto projektu Pedagogická fakulta zajišťuje svým zaměstnancem základní škole metodickou podporu pedagogů v oblasti inkluzivního vzdělávání.
Mezi oblasti podpory patří:
•    metodické vedení učitelů při společném vzdělávání žáků se SVP, včetně podpory při vedení dokumentace těchto žáků,
•    přímá práce se žákem se SVP,
•    podpora při konzultacích se zákonnými zástupci žáků se SVP,
•    podpora třídního (školního) klimatu.  
V letošním školním roce 2018/2019 bude zaměstnankyně Pedagogické fakulty Univerzity Palackého k dispozici pedagogům a žákům 1x týdně. Realizace projektu trvá do 30. září 2019.

Kontakt
Základní škola

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 445 251 (kancelář)
583 456 322 (sborovna I. stupně)
email: zslostice@iol.cz
Datová schránka: hx4mphd

IČO: 63696355

Pověřenec GDPR

Mgr. Lucie Grundová
e-mail:grundova@mohelnice.cz

Kontakt
Školní družina

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 456 320

email: druzinazslostice@seznam.cz

Kontakt
Školní jídelna

Trávník 596/2
789 83 Loštice

tel: 583 445 264

email: jidelna.zslostice@iol.cz


Přehled zvonění

1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:40 – 09:25
3. hodina 09:40 – 10:25
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
7. hodina 12:55 – 13:40
8. hodina 13:45 – 14:30