IVOK

Projekt „Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký kraj“
reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000183

Základní škola Loštice a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci spolupracují na projektu podpořeného ESF a MŠMT ČR „Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký kraj“ (IVOK). V rámci tohoto projektu Pedagogická fakulta zajišťuje svým zaměstnancem základní škole metodickou podporu pedagogů v oblasti inkluzivního vzdělávání. Mezi oblasti podpory patří: metodické vedení učitelů při společném vzdělávání žáků se SVP, včetně podpory při vedení dokumentace těchto žáků, přímá práce se žákem se SVP, podpora při konzultacích se zákonnými zástupci žáků se SVP, podpora třídního (školního) klimatu.  Zaměstnankyně Pedagogické fakulty bude v letošním školním roce 2017/2018 k dispozici pedagogům a žákům 2x týdně. Realizace projektu bude trvat do 30. září 2019.Kontakt
Základní škola

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 445 251 (kancelář)
583 456 322 (sborovna I. stupně)
email: zslostice@iol.cz
Datová schránka: hx4mphd

Pověřenec GDPR

Mgr. Lucie Grundová
e-mail:grundova@mohelnice.cz

Kontakt
Školní družina

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 456 320

email: druzinazslostice@seznam.cz

Kontakt
Školní jídelna

Trávník 596/2
789 83 Loštice

tel: 583 445 264

email: jidelna.zslostice@iol.cz


Přehled zvonění

1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:40 – 09:25
3. hodina 09:40 – 10:25
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
7. hodina 12:55 – 13:40
8. hodina 13:45 – 14:30