Zaměstnanci

Vedení školy
Jméno Funkce Konzultační hodiny
 Mgr. Lubomír Faltus Ředitel školy po tel. domluvě
 František Šilberský Zástupce ředitele školy úterý
Marcela Linhartová ekonomka v úředních hodinách
Ludmila Kubíčková vedoucí školní jídelny
    Pedagogický sbor
 Mgr. Lucie Boháčková
 kariérový poradce, výchovný poradce pro žáky se SVP úterý  -
 Mgr. Marek Faltus
 učitel   středa II. A
 Mgr. Ilona Faltusová
 učitelka, metodické vedení 1. stupně, koordinátorka EVVO pondělí IV. B
 Mgr. Jitka Gédošová  učitelka pondělí VI. A
 Mgr. Lucie Hedrichová
 učitelka, školní metodik prevence pondělí
VII. B
 Mgr. Jana Hepilová  učitelka pondělí V. A
 Mgr. Pavel Klech  učitel pondělí III. A
 Mgr. Petra Konečná
 učitelka, metodik ICT pondělí -
 Mgr. Lucie Koudelková  školní speciální pedagog a asistentka pedagoga čtvrtek -
 Mgr. Pavel Kuba
 učitel, koordinátor žákovského parlamentu  čtvrtek VI. B
 Mgr. Petra Kubová
 učitelka

středa

-
Andrea Macháčková asistentka pedagoga  - -
 Mgr. Vladimíra Mazalová
 učitelka  pondělí IV. A
 Mgr. Ivana Nantlová
 učitelka  středa  VIII. A
 Mgr. Martina Špičková  učitelka středa  VII. A
 Mgr. Helena Tichá  učitelka pondělí I. A
 Mgr. Helena Václavová  učitelka pondělí  IX. A
Bc. Kristýna Zemanová  učitelka středa -

Konzultační hodiny pedagogických pracovníků pro zákonné zástupce budou probíhat první týden v měsíci, ve výše stanoveném dni od října do června, od 14.00 do 15:30.

    Vychovatelé ŠD
Mgr. Zdeňka Nováková  vedoucí školní družiny
Martina Vlachová vychovatelka
Mgr. Olga Zapletalová vychovatelka, asistentka pedagoga


Kontakt
Základní škola

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 445 251 (kancelář)
583 456 322 (sborovna I. stupně)
email: zslostice@iol.cz
Datová schránka: hx4mphd

Pověřenec GDPR

Mgr. Lucie Grundová
e-mail:grundova@mohelnice.cz

Kontakt
Školní družina

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 456 320

email: druzinazslostice@seznam.cz

Kontakt
Školní jídelna

Trávník 596/2
789 83 Loštice

tel: 583 445 264

email: jidelna.zslostice@iol.cz


Přehled zvonění

1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:40 – 09:25
3. hodina 09:40 – 10:25
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
7. hodina 12:55 – 13:40
8. hodina 13:45 – 14:30