Zaměstnanci

Vedení školy
Jméno Funkce Konzultační hodiny Třídnictví
 Mgr. Lubomír Faltus Ředitel školy po tel. domluvě -
 František Šilberský Zástupce ředitele školy úterý  -
    Pedagogický sbor
 Mgr. Lucie Boháčková
 kariérový poradce, výchovný poradce pro žáky se SVP  úterý  -
 Mgr. Marek Faltus
 učitel pondělí IV. A
 Mgr. Ilona Faltusová
 učitelka, metodické vedení 1. stupně, koordinátorka EVVO  úterý III. B
 Mgr. Jitka Gédošová  učitelka  středa -
 Mgr. Lucie Hedrichová
 učitelka, školní metodik prevence středa
VI. B
 Mgr. Jana Hepilová  učitelka  úterý  III. A
 Iveta Karwaczyková  asistent pedagoga  - -
 Mgr. Pavel Klech  učitel dle dohody II. A
 Mgr. Petra Konečná
 učitelka, metodik ICT  pondělí -
 Mgr. Lucie Koudelková  školní speciální pedagog a asistentka pedagoga  - -
 Mgr. Pavel Kuba
 učitel, koordinátor žákovského parlamentu  úterý IX. B
 Mgr. Petra Kubová
 učitelka  pondělí  IX. A
 Mgr. Vladimíra Mazalová
 učitelka  pondělí V. A
 Mgr. Kristýna Mlčochová
 učitelka  pondělí  IV. B
 Mgr. Ivana Nantlová
 učitelka pondělí VII. A
 Mgr. Martina Špičková  učitelka středa  V. A
 Mgr. Helena Tichá  učitelka pondělí I. A
 Markéta Tichá školní asistent - -
 Mgr. Helena Václavová  učitelka  středa  VIII. A
Bc. Kristýna Zemanová učitelka úterý -

Konzultační hodiny pedagogických pracovníků pro zákonné zástupce budou probíhat první týden v měsíci, ve výše stanoveném dni od října do května, od 14.00 do 15:30, mimo měsíce listopad, prosinec a duben.

    Vychovatelé ŠD
Mgr. Zdeňka Nováková  vedoucí školní družiny
Martina Vlachová vychovatelka
Mgr. Olga Mizerová vychovatelka, asistentka pedagoga
 Provozní zaměstnanci
Marcela Linhartová ekonom
Romana Hoplíčková uklízečka
Miroslava Krylová uklízečka  
Martina Vykydalová uklízečka  
Miroslav Král školník
Školní jídelna
Ludmila Kubíčková vedoucí školní jídelny
Radek Štencl kuchař
Pavlína Kupková vedoucí kuchařka
Jana Filipiová kuchařka
Dana Krobothová pracovnice provozu
Martina Krňová pracovnice provozu
Iva Fritscherová pracovnice provozu


Kontakt
Základní škola

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 445 251 (kancelář)
583 456 322 (sborovna I. stupně)
email: zslostice@iol.cz
Datová schránka: hx4mphd

Kontakt
Školní družina

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 456 320

email: druzinazslostice@seznam.cz

Kontakt
Školní jídelna

Trávník 596/2
789 83 Loštice

tel: 583 445 264

email: jidelna.zslostice@iol.cz


Přehled zvonění

1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:40 – 09:25
3. hodina 09:40 – 10:25
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
7. hodina 12:55 – 13:40
8. hodina 13:45 – 14:30