I. B

 • 16. 9. 2016 od 16.00 hodin School party - školní dvůr
 • 29. 9. 2016 od 9.00 hodin  Karkulkování v Městské knihovně Loštice v rámci školní akce "Týden knihoven v loštických památkách"
 • 19. 10. 2016 -Návštěva Podzimní výstavy v Městském kulturním středisku Loštice
 • 24. 10. 2016 -Strašidelná škola aneb Kam zmizela písmenka (projektový den I. B)
 • 16. 11. 2016 -Slavnostní předávání slabikářů - Městská knihovna Loštice v 10.00 hodin
 • 6. 2. 2017 -Veselé zoubky - preventivní program pro 1. třídy
 • 8. 2. 2017 -Recitační soutěž ,,Dětská scéna 2017" 1. stupeň
 • 24. 2. 2017 -Památník Adolfa Kašpara - návštěva výstavy O včelách a lidech 1. B
 • 24. 3. 2017 -Noc s Andersenem 1. B, 5. A
 • 10. 4. 2017  - Velikonoční dílnička - Spolek ručních řemesel Mohelnice1. B
 • 24. 4. 2017 - Pohádka O staré botě 1. B (Městská knihovna Loštice  v 16.00 hodin)
 • 24. 4. 2017 - Den Země - Arboretum Bílá Lhota
 • 24. 5. 2017 - Školní výlet - Javoříčské jeskyně
 • 1. 6. 2017 - Dětský den
 • 9. 6. 2017 - Noc v muzeu aneb Nejen ze života hmyzu (školní akademie)
 • 12. 6. 2017 - Pasování na čtenáře  (Městská knihovna Loštice  v 16.00 hodin)
 • 16. 6. 2017 - Sportovní den - pěší výlet ke sv. Hubertovi
 • 21. 6. 2017 -  Výstava Pojďte děti, budeme si hrát (Památník Adolfa Kašpara)


Fotogalerie:

Den Země
Den Země
Noc s Andersenem
Čertí škola
Čertí škola
Čertí škola
Čertí škola
Čertí škola
Čertí škola
Čertí škola
Strašidelná škola aneb Kam zmizela písmenka
School party 2016

Kontakt
Základní škola

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 445 251 (kancelář)
583 456 322 (sborovna I. stupně)
email: zslostice@iol.cz
Datová schránka: hx4mphd

Kontakt
Školní družina

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 456 320

email: druzinazslostice@seznam.cz

Kontakt
Školní jídelna

Trávník 596/2
789 83 Loštice

tel: 583 445 264

email: jidelna.zslostice@iol.cz


Přehled zvonění

1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:40 – 09:25
3. hodina 09:40 – 10:25
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
7. hodina 12:55 – 13:40
8. hodina 13:45 – 14:30