I. A

Třídní učitel: Mgr. Pavel Klech

Září: Jablíčkový den
Říjen: Halloween

Duben

 Den Země

Dne 22. 4. slaví svátek naše planeta Země. K tomu byla přizpůsobena výuka i v naší třídě 1.A. Vyučování bylo rozděleno na dvě části. Hned ráno jsme se autobusem přesunuli do Arboreta v Bílé Lhotě. Pod odborným vedením a výkladem pana průvodce jsme se dozvěděli mnoho zajímavých věcí o této Národní přírodní památce. Park jsme celý během následující hodiny prošli a snažili se zapamatovat různé druhy vzácných rostlin a dřevin. Žáci také zkoušeli čichem různé vůně větviček stromů a keřů, jejichž vzorky dostali.
V druhé části po návratu do školy jsme se dali do vypracování pracovních listů s tematikou chráněných zvířat a rostlin a tematikou třídění odpadů. Projektový den jsme zakončili vycházkou na školní pozemek, kde jsme se dohodli na pěstování hrachu a ředkviček a seznámili se se zahradním nářadím. Cestou jsme vynesli starý papír do tříděného odpadu.

 

KvětenFotogalerie:

Na pozemku
Na pozemku
Na pozemku
Na pozemku
Na pozemku
Na pozemku
Na pozemku
Na pozemku
Na pozemku
Na pozemku
Matematika v 1. A
Matematika v 1. A
Matematika v 1. A
Matematika v 1. A
Matematika v 1. A
Den matek
Den matek
Den matek
Den matek
Den matek
Den matek
Den matek
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Jablíčkový den
Jablíčkový den
Jablíčkový den
Jablíčkový den
Jablíčkový den
Jablíčkový den
Jablíčkový den
Jablíčkový den
Jablíčkový den
Halloween

Kontakt
Základní škola

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 445 251 (kancelář)
583 456 322 (sborovna I. stupně)
email: zslostice@iol.cz

Kontakt
Školní družina

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 456 320

email: druzinazslostice@seznam.cz

Kontakt
Školní jídelna

Trávník 596/2
789 83 Loštice

tel: 583 445 264

email: jidelna.zslostice@iol.cz


Přehled zvonění

1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:40 – 09:25
3. hodina 09:40 – 10:25
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
7. hodina 12:55 – 13:40
8. hodina 13:45 – 14:30