I. A

Třídní učitelka: Mgr. Helena Tichá

 

 • 15. 9. 2017 School party- od 16.00 hodin na školním dvoře :-)
 • 18. 10. 2017 - Karkulkování - v 9.30 hodin Městská knihovna Loštice
 • 6. 11. 2017 - Slavnostní předávání slabikářů v 9.30 hodin Městská knihovna Loštice
 • 5. 12. 2017 - Čertí škola -  projektový den
 • 7. 12. 2017 -Vánoce ve škole - v 16. 00 hodin
 • 12. 12. 2017 -Vánoční výstava- KD Loštice
 • 14. 12. 2017 -Hudební program s drumbeny
 • 18. 12. 2017 -Muzeum Olomouckých tvarůžků A. W.
 • 20. 12. 2017 -Vánoční kolotoč- projektový den pro I. stupeň
 • 21. 12. 2017 -Vánoční Betlém- návštěva u p. Snášelové
 • 22. 12. 2017 -Vánoce ve třídě - vánoční program, rozdávání dárečků (děti si mohou předat drobné dárky mezi sebou)
 • 16. 2. 2018 - Recitační soutěž - Dětská scéna (školní kolo - 1. vyučovací hodina), vybraní žáci
 • 21. 2. 2018 - Černobílé štěstí - pohádka (Městské kulturní středisko Loštice)
 • 23. 2. 2018 - Masopust aneb Rej masek ve škole (lidové tradice - I. stupeň 2. a 3. vyučovací hodina)
 • 14. 3. 2018 - Vynášení Smrtky (lidové tradice - I. stupeň, 3. vyučovací hodina)
 • 16. 3. 2018 - Noc s Andersenem ( Městská knihovna Loštice -  začátek v 18.00 hodin)
 • 21. 3. 2018 - Český rozhlas Olomouc, 34. ročník Prix Bohemia rádio - Mezinárodní festival rozhlasové tvorby (Pevnost poznání -  1. A )
  26. 3. 2018 - Mateřská škola Loštice na návštěvě v 1. A


Fotogalerie:

School party - 15. 9. 2017

Kontakt
Základní škola

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 445 251 (kancelář)
583 456 322 (sborovna I. stupně)
email: zslostice@iol.cz
Datová schránka: hx4mphd

Pověřenec GDPR

Mgr. Lucie Grundová
e-mail:grundova@mohelnice.cz

Kontakt
Školní družina

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 456 320

email: druzinazslostice@seznam.cz

Kontakt
Školní jídelna

Trávník 596/2
789 83 Loštice

tel: 583 445 264

email: jidelna.zslostice@iol.cz


Přehled zvonění

1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:40 – 09:25
3. hodina 09:40 – 10:25
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
7. hodina 12:55 – 13:40
8. hodina 13:45 – 14:30