I. A

Třídní učitel: Mgr. Pavel Klech

 

Září: Jablíčkový den
Říjen: Halloween

Duben

 Den Země

Dne 22. 4. slaví svátek naše planeta Země. K tomu byla přizpůsobena výuka i v naší třídě 1.A. Vyučování bylo rozděleno na dvě části. Hned ráno jsme se autobusem přesunuli do Arboreta v Bílé Lhotě. Pod odborným vedením a výkladem pana průvodce jsme se dozvěděli mnoho zajímavých věcí o této Národní přírodní památce. Park jsme celý během následující hodiny prošli a snažili se zapamatovat různé druhy vzácných rostlin a dřevin. Žáci také zkoušeli čichem různé vůně větviček stromů a keřů, jejichž vzorky dostali.
V druhé části po návratu do školy jsme se dali do vypracování pracovních listů s tematikou chráněných zvířat a rostlin a tematikou třídění odpadů. Projektový den jsme zakončili vycházkou na školní pozemek, kde jsme se dohodli na pěstování hrachu a ředkviček a seznámili se se zahradním nářadím. Cestou jsme vynesli starý papír do tříděného odpadu.

 

Dne 22.4. slaví svátek naše planeta Země. K tomu byla přizpůsobena výuka i v naší třídě 1.A.Vyučování bylo rozděleno na dvě části. Hned ráno jsme se autobusem přesunuli do Arboreta v Bílé Lhotě. Pod odborným vedením a výkladem pana průvodce jsme se dozvěděli mnoho zajímavých věcí o této Národní přírodní památce. Park jsme celý během následující hodiny prošli a snažili se zapamatovat různé druhy vzácných rostlin a dřevin. Žáci také zkoušeli čichem různé vůně větviček stromů a keřů, jejichž vzorky dostali.

V druhé části po návratu do školy jsme se dali do vypracování pracovních listů s tematikou chráněných zvířat a rostlin a tematikou třídění odpadů. Projektový den jsme zakončili vycházkou na školní pozemek, kde jsme se dohodli na pěstování hrachu a ředkviček a seznámili se se zahradním nářadím. Cestou jsme vynesli starý papír do tříděného odpadu.Fotogalerie:

Jablíčkový den
Jablíčkový den
Jablíčkový den
Jablíčkový den
Jablíčkový den
Jablíčkový den
Jablíčkový den
Jablíčkový den
Jablíčkový den
Halloween

Kontakt
Základní škola

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 445 251 (kancelář)
583 456 322 (sborovna I. stupně)
email: zslostice@iol.cz

Kontakt
Školní družina

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 456 320

email: druzinazslostice@seznam.cz

Kontakt
Školní jídelna

Trávník 596/2
789 83 Loštice

tel: 583 445 264

email: jidelna.zslostice@iol.cz


Přehled zvonění

1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:40 – 09:25
3. hodina 09:40 – 10:25
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
7. hodina 12:55 – 13:40
8. hodina 13:45 – 14:30