Rozvrhy tříd - 2018/2019

Rozvrhy tříd platné od 1. 2. 2019


I. A

Třídní učitelka: Mgr. Helena Tichá

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
Pondělí  ČJ M ČaJS  ČJ  
Úterý  ČJ TV M PrČ
 
Středa  ČJ M ČJ VV  
Čtvrtek  ČJ ČaJS  TV ČJ
 
Pátek  ČJ M HV ČJ  

 

II. A

Třídní učitel: Mgr. Marek Faltus

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
Pondělí ČJ TV M VV VV
Úterý  ČJ M ČaJS  ČJ  
Středa  ČJ M ČaJS   ČJ  
Čtvrtek  TV ČJ M PrČ ČJ
Pátek  ČJ M HV ČJ
 

 

III. A

Třídní učitel: Mgr. Pavel Klech

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
Pondělí  ČJ M AJ ČJ VV
Úterý ČJ M ČaJS  ČJ PrČ
Středa ČJ AJ TV ČaJS  ČJ
Čtvrtek  ČJ M AJ ČJ HV
Pátek ČJ M ČaJS  TV TV

 

 IV. A

 Třídní učitelka: Mgr. Vladimíra Mazalová

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
Pondělí  ČJ AJ M ČaJS  ČJ
Úterý ČJ M AJ VV VV
Středa ČJ M ČaJS  TV ČJ
Čtvrtek ČJ M HV PrČ AJ
Pátek  M TV TV ČJ ČaJS 

 IV. B

Třídní učitelka: Mgr. Ilona Faltusová

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
Pondělí  ČJ AJ M  VV
Úterý  ČJ M AJ ČaJS ČJ
Středa  ČJ M ČaJS   TV ČJ
Čtvrtek  ČJ M HV AJ ČaJS 
Pátek M  TV ČJ  PrČ

 

V. A

Třídní učitelka: Mgr. Jana Hepilová

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
Pondělí  ČJ M TV ČaJS  ČJ PrČ
Úterý  ČJ AJ M ČaJS     
Středa  ČJ TV M ČaJS  ČJ  
Čtvrtek M AJ ČJ VV VV  INF
Pátek  AJ M ČJ ČaJS  HV  INF

Výuka Informatiky probíhá jednou týdně. Žáci jsou rozděleni na 2 skupiny. 1. skupina má výuku ve čtvrtek a 2. skupina v pátek.

 

VI. A

Třídní učitelka: Mgr. Jitka Gédošová

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
Pondělí  ČJ Př   VO  M D      
Úterý  AJ M F TV   Z HV
Středa  AJ M ČJ D  VV    
Čtvrtek  F M  Př  ČJ Z TV    
Pátek  INF/PrČ M AJ  PrČ/INF ČJ VZ    

Výuka Informatiky probíhá jednou týdně. Žáci jsou rozděleni na 2 skupiny. Obě skupiny mají výuku v pátek, 2. skupina má výuku spojenou s VI. B.

 

VI. B

Třídní učitel: Mgr. Pavel Kuba

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
Pondělí  AJ ČJ M D VZ    
Úterý F M ČJ  TV    VO Z
Středa M ČJ HV AJ D      
Čtvrtek M PrČ/INF  F Z  Př  TV    
Pátek  M ČJ AJ INF/PrČ VV      

Výuka Informatiky probíhá jednou týdně. Žáci jsou rozděleni na 2 skupiny. 1. skupina má výuku v pátek spojenou s VI. A a 2. skupina má výuku ve čtvrtek.

 

VII. A

Třídní učitelka: Mgr. Martina Špičková

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
Pondělí M ČJ VZ TV PrČ       
Úterý  M ČJ HV AJ  Př   VP
Středa  ČJ M D F AJ Z    
Čtvrtek ČJ  Př AJ  TV  VV    
Pátek ČJ M F VO D Z    

VP - volitelný předmět

 

VII. B

 Třídní učitelka: Mgr. Lucie Hedrichová

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
Pondělí  F M ČJ TV VO    
Úterý  AJ ČJ D VV VV   VP
Středa  ČJ HV M Z F PrČ    
Čtvrtek  AJ M ČJ TV VZ    
Pátek  ČJ AJ M D Z      

 VP - volitelný předmět

 

VIII. A

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Nantlová

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
Pondělí NJ/AJ   AJ/NJ Ch ČJ  VP  Př    
Úterý M  AJ/NJ TV  ČJ  VO    Z VV
Středa  M  Ch F NJ/AJ  ČJ D    
Čtvrtek NJ/AJ  AJ/NJ   M   Př TV Z    
Pátek  M F  ČJ HV PrČ   D    

 

IX. A

Třídní učitelka: Mgr. Helena Václavová

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
Pondělí ČJ M AJ/NJ  HV NJ/AJ TV    
Úterý ČJ F M Ch Z   VV D
Středa  NJ/AJ AJ/NJ   Př PrČ  VP    
Čtvrtek M TV ČJ D Z VO    
Pátek  NJ/AJ  ČJ M AJ/NJ  Ch  Př    

 

 

 Kontakt
Základní škola

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 445 251 (kancelář)
583 456 322 (sborovna I. stupně)
email: zslostice@iol.cz
Datová schránka: hx4mphd

Pověřenec GDPR

Mgr. Lucie Grundová
e-mail:grundova@mohelnice.cz

Kontakt
Školní družina

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 456 320

email: druzinazslostice@seznam.cz

Kontakt
Školní jídelna

Trávník 596/2
789 83 Loštice

tel: 583 445 264

email: jidelna.zslostice@iol.cz


Přehled zvonění

1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:40 – 09:25
3. hodina 09:40 – 10:25
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
7. hodina 12:55 – 13:40
8. hodina 13:45 – 14:30