Rozvrhy tříd - 2017/2018

I. A

Třídní učitelka: Mgr. Helena Tichá

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
Pondělí  ČJ TV ČaJS  ČJ  
Úterý  ČJ M ČJ PrČ
 
Středa ČJ M ČJ TV
 
Čtvrtek  ČJ M ČaJS  VV
 
Pátek  ČJ M ČJ HV  

 

II. A

Třídní učitel: Mgr. Pavel Klech

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
Pondělí ČJ M TV ČJ
PrČ
Úterý  ČJ  M  ČaJS ČJ  
Středa  ČJ M TV ČJ
 
Čtvrtek  ČJ M ČaJS  VV VV
Pátek ČJ M ČJ HV
 

 

 III. A

Třídní učitelka: Mgr. Jana Hepilová

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
Pondělí  ČJ AJ M ČJ VV
Úterý  ČJ AJ M ČaJS  PrČ
Středa ČJ AJ M ČJ TV
Čtvrtek ČJ M ČaJS  ČJ
HV
Pátek ČJ TV TV ČaJS  ČJ

 

III. B

Třídní učitelka: Mgr. Ilona Faltusová

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
Pondělí  ČJ AJ ČaJS   HV ČJ
Úterý  ČJ M AJ PrČ
ČJ
Středa  ČJ M TV ČaJS  ČJ
Čtvrtek  ČJ M AJ ČJ ČaJS
Pátek  M   TV ČJ
VV

 

IV. A

Třídní učitel: Mgr. Marek Faltus

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
Pondělí  ČJ M ČaJS  ČJ HV
Úterý  ČJ M AJ VV VV
Středa ČJ M AJ ČaJS  TV
Čtvrtek  ČJ AJ M ČJ PrČ
Pátek  ČJ M ČaJS  TV TV

 

IV. B

Třídní učitelka: Mgr. Kristýna Mlčochová

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
Pondělí ČJ M ČaJS  ČJ PrČ
Úterý  TV AJ ČaJS M ČJ
Středa ČJ AJ M VV
VV
Čtvrtek  ČJ AJ M HV ČJ
Pátek  ČJ M ČaJS  TV TV

V. A

Třídní učitelka: Mgr. Vladimíra Mazalová

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
Pondělí  ČJ M ČaJS  AJ ČJ  
Úterý ČJ M HV ČaJS     
Středa  ČJ TV INF/AJ M AJ/INF PrČ
Čtvrtek  ČJ  M ČaJS   VV  
Pátek  M ČJ AJ ČaJS  ČJ TV

VI. A

Třídní učitelka: Mgr. Martina Špičková

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
Pondělí F ČJ M VV PrČ/INF    
Úterý AJ ČJ M TV   HV
Středa ČJ AJ M D VZ Z    
Čtvrtek ČJ M F TV VO    
Pátek M AJ Z INF/PrČ D      

Výuka Informatiky probíhá jednou týdně. Žáci jsou rozděleni na 2 skupiny. 1. skupina má výuku v pondělí spojenou s VI. B a 2. skupina má výuku v pátek. 

VI. B

Třídní učitelka: Mgr. Lucie Hedrichová

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
Pondělí M Z AJ ČJ PrČ/INF    
Úterý F M D TV   HV VZ
Středa M ČJ Z AJ VO    
Čtvrtek AJ M ČJ TV VV    
Pátek ČJ M F D INF/PrČ      

Výuka Informatiky probíhá jednou týdně. Žáci jsou rozděleni na 2 skupiny. 1. skupina má výuku v pondělí spojenou s VI. A a 2. skupina má výuku v pátek.

VII. A

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Nantlová

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
Pondělí M ČJ F VZ PrČ TV    
Úterý ČJ AJ Z D   VP
Středa AJ M ČJ VV TV    
Čtvrtek F ČJ M VO D      
Pátek AJ M ČJ Z HV    

VP - volitelný předmět

VIII. A

Třídní učitelka: Mgr. Helena Václavová

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
Pondělí ČJ M NJ/AJ TV AJ/NJ    
Úterý ČJ VP PrČ Ch NJ/AJ   VO VV
Středa M ČJ AJ/NJ Z F D    
Čtvrtek M NJ/AJ TV HV Z    
Pátek ČJ M AJ/NJ Ch F D    

 

IX. A

Třídní učitelka: Mgr. Petra Kubová

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
Pondělí  NJ AJ  ČJ TV Z    
Úterý  M ČJ NJ D HV   VV VO
Středa  ČJ Ch M AJ PrČ Z    
Čtvrtek  M TV Př  D   VP    
Pátek  NJ F ČJ M AJ Ch    

 

IX. B

Třídní učitel: Mgr. Pavel Kuba

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
Pondělí  AJ M ČJ Ch TV D    
Úterý NJ AJ M HV F   Z Př 
Středa  NJ M D ČJ VO Ch    
Čtvrtek ČJ TV NJ Z   VP    
Pátek  M ČJ  PrČ AJ Př  VV    


Kontakt
Základní škola

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 445 251 (kancelář)
583 456 322 (sborovna I. stupně)
email: zslostice@iol.cz
Datová schránka: hx4mphd

Pověřenec GDPR

Mgr. Lucie Grundová
e-mail:grundova@mohelnice.cz

Kontakt
Školní družina

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 456 320

email: druzinazslostice@seznam.cz

Kontakt
Školní jídelna

Trávník 596/2
789 83 Loštice

tel: 583 445 264

email: jidelna.zslostice@iol.cz


Přehled zvonění

1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:40 – 09:25
3. hodina 09:40 – 10:25
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
7. hodina 12:55 – 13:40
8. hodina 13:45 – 14:30