Zaměstnanci

Vedení školy
Jméno Funkce Konzultační hodiny Třídnictví
 Mgr. Lubomír Faltus Ředitel školy po tel. domluvě -
 František Šilberský Zástupce ředitele školy úterý  -
    Pedagogický sbor
 Mgr. Lucie Boháčková
 kariérový poradce, výchovný poradce pro žáky se SVP úterý  -
 Mgr. Marek Faltus
 učitel pondělí  III. A
 Mgr. Ilona Faltusová
 učitelka, metodické vedení 1. stupně, koordinátorka EVVO pondělí V. A
 Mgr. Lucie Hedrichová
 učitelka, školní metodik prevence pondělí
V. B
 Mgr. Jana Hepilová  učitelka  úterý  II. A
 Mgr. Pavel Klech učitel po domluvě I. A
 Mgr. Petra Konečná
 učitelka, metodik ICT pondělí -
 Lucie Koudelková  asistent pedagoga - -
 Mgr. Pavel Kuba
 učitel, koordinátor žákovského parlamentu pondělí  VIII. B
 Bc. Žaneta Kubíková učitelka středa II. B
 Mgr. Petra Kubová
 učitelka  úterý  VIII. A
 Mgr. Vladimíra Mazalová
 učitelka středa
IV. A
 Mgr. Kristýna Mlčochová
 učitelka  pondělí  III. B
 Ivana Mlčochová  asistent pedagoga - -
 Mgr. Ivana Nantlová
 učitelka  pondělí VI. A
 Mgr. Zita Petrošová
 učitelka úterý
-
 RNDr. Dagmar Vašutová, PhD.  učitelka úterý
 -
 Mgr. Svatava Šimková sbormistryně - Větrník
 Mgr. Martina Špičková  učitelka středa  IX. A
 Mgr. Helena Tichá  učitelka pondělí I. B
 Mgr. Helena Václavová  učitelka  pondělí  VII. A

Konzultační hodiny pedagogických pracovníků pro zákonné zástupce budou probíhat první týden v měsíci, ve výše stanoveném dni od října do května, od 14.00 do 15:30, mimo měsíce listopad, prosinec a duben.

    Vychovatelé ŠD
Mgr. Zdeňka Nováková  vedoucí školní družiny
Martina Vlachová vychovatelka
 Provozní zaměstnanci
Marcela Linhartová ekonom
Romana Hoplíčková uklízečka
Miroslava Krylová uklízečka  
Martina Vykydalová uklízečka  
Miroslav Král školník
Školní jídelna
Ludmila Kubíčková vedoucí školní jídelny
Ivana Gottwaldová hlavní kuchařka
Pavlína Kupková kuchařka
Jana Filipiová kuchařka
Martina Krňová pracovnice provozu
Iva Fritscherová pracovnice provozu


Kontakt
Základní škola

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 445 251 (kancelář)
583 456 322 (sborovna I. stupně)
email: zslostice@iol.cz
Datová schránka: hx4mphd

Kontakt
Školní družina

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 456 320

email: druzinazslostice@seznam.cz

Kontakt
Školní jídelna

Trávník 596/2
789 83 Loštice

tel: 583 445 264

email: jidelna.zslostice@iol.cz


Přehled zvonění

1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:40 – 09:25
3. hodina 09:40 – 10:25
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
7. hodina 12:55 – 13:40
8. hodina 13:45 – 14:30