Zaměstnanci

Vedení školy
Jméno Funkce Konzultační hodiny
 Mgr. Lubomír Faltus ředitel školy po tel. domluvě
 František Šilberský zástupce ředitele školy úterý
Marcela Linhartová ekonomka v úředních hodinách
Ludmila Kubíčková vedoucí školní jídelny
    Pedagogický sbor
 Mgr. Lucie Boháčková
 kariérový poradce, výchovný poradce pro žáky se SVP  úterý  -
 Mgr. Ilona Faltusová
 učitelka, metodické vedení 1. stupně, koordinátorka EVVO pondělí V. B
 Mgr. Jitka Gédošová  učitelka, koordinátor žákovského parlamentu
čtvrtek VII. A
 Mgr. Lucie Hedrichová
 učitelka, školní metodik prevence  úterý VIII. B
 Mgr. Jana Hepilová  učitelka pondělí I. B
 Mgr. Pavel Klech  učitel pondělí IV. A
 Mgr. Petra Konečná
 učitelka, metodik ICT pondělí -
 Mgr. Lucie Koudelková  školní speciální pedagog a asistentka pedagoga - -
 Mgr. Pavel Kuba
 učitel
úterý VII. B
 Mgr. Petra Kubová
 učitelka

 pondělí

VI. B
 Mgr. Michaela Leibnerová  učitelka  čtvrtek V. A
 Mgr. Ivana Nantlová
 učitelka  středa
IX. A
 Mgr. Veronika Ovčačíková  učitelka  pondělí III. A
 Mgr. Irena Podsklanová  učitelka  úterý IV. B
 Mgr. Ivana Šimková učitelka  po domluvě II. A
 Mgr. Martina Špičková  učitelka  středa  VIII. A
 Mgr. Helena Tichá  učitelka pondělí I. A
 Petra Tilcerová  školní asistent  - -
 Mgr. Helena Václavová  učitelka úterý  VI. A
 Mgr. Radka Zajíčková  učitelka čtvrtek -
 Bc. Kristýna Zemanová  učitelka  středa -

Konzultační hodiny pedagogických pracovníků pro zákonné zástupce budou probíhat první týden v měsíci, ve výše stanoveném dni od října do června, od 14.00 do 15:30.

V měsíci, kdy probíhají třídní schůzky nejsou konzultace.

 

    Vychovatelé ŠD
Mgr. Zdeňka Nováková vedoucí školní družiny
Martina Vlachová vychovatelka
Mgr. Jiřina Manethová vychovatelka, asistentka pedagoga


Kontakt
Základní škola

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 445 251 (kancelář)
583 456 322 (sborovna I. stupně)
email: zslostice@iol.cz
Datová schránka: hx4mphd

Pověřenec GDPR

Mgr. Lucie Grundová
e-mail:grundova@mohelnice.cz

Kontakt
Školní družina

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 456 320

email: druzinazslostice@seznam.cz

Kontakt
Školní jídelna

Trávník 596/2
789 83 Loštice

tel: 583 445 264

email: jidelna.zslostice@iol.cz


Přehled zvonění

1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:40 – 09:25
3. hodina 09:40 – 10:25
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
7. hodina 12:55 – 13:40
8. hodina 13:45 – 14:30