Zaměstnanci

Vedení školy
Jméno Funkce Konzultační hodiny
 Mgr. Lubomír Faltus Ředitel školy po tel. domluvě
 František Šilberský Zástupce ředitele školy úterý
Marcela Linhartová ekonomka v úředních hodinách
Ludmila Kubíčková vedoucí školní jídelny
    Pedagogický sbor
 Mgr. Lucie Boháčková
 kariérový poradce, výchovný poradce pro žáky se SVP úterý  -
 Mgr. Marek Faltus
 učitel   středa II. A
 Mgr. Ilona Faltusová
 učitelka, metodické vedení 1. stupně, koordinátorka EVVO pondělí IV. B
 Mgr. Jitka Gédošová  učitelka pondělí VI. A
 Mgr. Lucie Hedrichová
 učitelka, školní metodik prevence pondělí
VII. B
 Mgr. Jana Hepilová  učitelka pondělí V. A
 Mgr. Pavel Klech  učitel pondělí III. A
 Mgr. Petra Konečná
 učitelka, metodik ICT pondělí -
 Mgr. Lucie Koudelková  školní speciální pedagog a asistentka pedagoga - -
 Mgr. Pavel Kuba
 učitel, koordinátor žákovského parlamentu  čtvrtek VI. B
 Mgr. Petra Kubová
 učitelka

středa

-
Andrea Macháčková asistentka pedagoga  - -
 Mgr. Vladimíra Mazalová
 učitelka  pondělí IV. A
 Mgr. Ivana Nantlová
 učitelka  středa  VIII. A
 Mgr. Martina Špičková  učitelka středa  VII. A
 Mgr. Helena Tichá  učitelka pondělí I. A
 Mgr. Helena Václavová  učitelka pondělí  IX. A
Bc. Kristýna Zemanová  učitelka středa -

Konzultační hodiny pedagogických pracovníků pro zákonné zástupce budou probíhat první týden v měsíci, ve výše stanoveném dni od října do června, od 14.00 do 15:30.

V měsíci, kdy probíhají třídní schůzky nejsou konzultace.

 

    Vychovatelé ŠD
Mgr. Zdeňka Nováková  vedoucí školní družiny
Martina Vlachová vychovatelka
Mgr. Olga Zapletalová vychovatelka, asistentka pedagoga


Kontakt
Základní škola

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 445 251 (kancelář)
583 456 322 (sborovna I. stupně)
email: zslostice@iol.cz
Datová schránka: hx4mphd

Pověřenec GDPR

Mgr. Lucie Grundová
e-mail:grundova@mohelnice.cz

Kontakt
Školní družina

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 456 320

email: druzinazslostice@seznam.cz

Kontakt
Školní jídelna

Trávník 596/2
789 83 Loštice

tel: 583 445 264

email: jidelna.zslostice@iol.cz


Přehled zvonění

1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:40 – 09:25
3. hodina 09:40 – 10:25
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
7. hodina 12:55 – 13:40
8. hodina 13:45 – 14:30