SPŠ při ZŠ Loštice, z. s.

  Cílem spolku je podporovat výchovně vzdělávací cíle školy, spolupráci s dalšími tuzemskými i zahraničními školami, vzdělávací, kulturní, sportovní a jiné aktivity příspěvkové organizace Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace.


Předseda:  Mgr. Pavla Krbcová


Jednatel:     František Šilberský


Hospodář:   Marcela Linhartová


   Na členské schůzi  dne 18. 10. 2017 bylo projednáno a schváleno čerpání rozpočtu „SPŠ při ZŠ Loštice, z. s.“  za školní rok 2016/2017, byla schválena výše  příspěvku  na jednoho žáka pro školní rok 2017/2018 a projednán a schválen rozpočet „SPŠ při ZŠ Loštice, z. s.“ na školní rok 2017/2018. V dalším bodu programu byli členové „SPŠ při ZŠ Loštice, z. s.“ seznámeni s Výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2016/2017 a  s dalšími akcemi školy, které proběhnou do konce kalendářního roku a s možnostmi spolupráce na akci Vánoce ve škole, která se uskuteční ve čtvrtek  7. 12. 2017 v 16 hodin v budově II základní školy. Poslední bod programu řešil možné personální změny ve výboru pro další období.Dne 11. 12. 2015 byl rozhodnutím Krajského soudu změněn název sdružení SPŠ při ZŠ Loštice na spolek „SPŠ při ZŠ Loštice, z. s.“ a taktéž nové stanovy spolku.Kontakt
Základní škola

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 445 251 (kancelář)
583 456 322 (sborovna I. stupně)
email: zslostice@iol.cz
Datová schránka: hx4mphd

Pověřenec GDPR

Mgr. Lucie Grundová
e-mail:grundova@mohelnice.cz

Kontakt
Školní družina

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 456 320

email: druzinazslostice@seznam.cz

Kontakt
Školní jídelna

Trávník 596/2
789 83 Loštice

tel: 583 445 264

email: jidelna.zslostice@iol.cz


Přehled zvonění

1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:40 – 09:25
3. hodina 09:40 – 10:25
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
7. hodina 12:55 – 13:40
8. hodina 13:45 – 14:30