SPŠ při ZŠ Loštice, z. s.

Cílem sdružení je podporovat výchovně vzdělávací cíle školy, spolupráci s dalšími tuzemskými i zahraničními školami, vzdělávací, kulturní, sportovní a jiné aktivity příspěvkové organizace Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace

Předseda: Mgr. Pavla Krbcová

Jednatel: František Šilberský

Hospodář: Ludmila Kubíčková

Revizor: Iveta Koukalová

Na členské schůzi dne 7. 10. 2015 bylo projednáno a schváleno čerpání rozpočtu SPŠ při ZŠ Loštice za školní rok 2014/2015, byla schválena výše příspěvku na jednoho žáka pro školní rok 2015/2016 a projednán a schválen rozpočet SPŠ při ZŠ Loštice na školní rok 2015/2016. Dále byly členové SPŠ při ZŠ Loštice seznámeni s Výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2014/2015 a řešily se podněty a připomínky členů k činnosti sdružení a školy. Dále byli členové seznámeni s harmonogramem změn vedoucích ke změně sdružení na spolek. Na členské a výborové schůzi ze dne 18. 11. 2015 byly schváleny všechny úkony nutné ke změně sdružení na spolek a změnu stanov.

Dne 11. 12. 2015 byl rozhodnutím Krajského soudu změněn název sdružení SPŠ při ZŠ Loštice na spolek „SPŠ při ZŠ Loštice, z. s.“ a taktéž nové stanovy spolku.Kontakt
Základní škola

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 445 251 (kancelář)
583 456 322 (sborovna I. stupně)
email: zslostice@iol.cz
Datová schránka: hx4mphd

Kontakt
Školní družina

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 456 320

email: druzinazslostice@seznam.cz

Kontakt
Školní jídelna

Trávník 596/2
789 83 Loštice

tel: 583 445 264

email: jidelna.zslostice@iol.cz


Přehled zvonění

1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:40 – 09:25
3. hodina 09:40 – 10:25
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
7. hodina 12:55 – 13:40
8. hodina 13:45 – 14:30