Rozvrhy tříd

I. A

Třídní učitelka: Mgr. Pavel Klech

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
Pondělí  ČJ M ČJ PrČ
 
Úterý  ČJ M TV ČaJS
 
Středa  ČJ  M ČJ VV
 
Čtvrtek  ČJ  TV ČaJS  ČJ
 
Pátek  ČJ M HV ČJ  

 

I. B

Třídní učitelka: Mgr. Helena Tichá

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
Pondělí ČJ M ČaJS ČJ
 
Úterý ČJ TV M ČJ  
Středa ČJ M ČaJS  PrČ
 
Čtvrtek ČJ M ČJ HV  
Pátek ČJ TV ČJ VV
 

 

 II. A

Třídní učitel: Mgr. Jana Hepilová

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
Pondělí  ČJ M ČJ HV PrČ
Úterý  ČJ M TV ČJ  
Středa  ČJ ČaJS   M ČJ  
Čtvrtek  M TV ČJ  VV
Pátek ČJ M ČaJS  ČJ  

 

II. B

Třídní učitelka: Bc. Žaneta Kubíková

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
Pondělí ČJ M ČaJS   VV
Úterý ČJ TV M ČJ
 
Středa ČJ M ČaJS  ČJ PrČ
Čtvrtek ČJ M ČJ HV
 
Pátek ČJ M TV ČJ
 

 

III. A

Třídní učitelka: Mgr. Marek Faltus

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
Pondělí  ČJ M AJ TV ČJ
Úterý  ČJ M ČaJS  AJ ČJ
Středa  ČJ  TV M HV
Čtvrtek  ČJ M ČaJS  PrČ ČJ
Pátek  ČJ ČaJS  AJ ČJ VV

 

III. B

Třídní učitelka: Mgr. Kristýna Mlčochová

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
Pondělí  ČJ ČaJS  ČJ AJ VV
Úterý  ČJ M ČaJS  ČJ HV
Středa  ČJ M AJ  TV
Čtvrtek  ČJ M ČaJS  PrČ ČJ
Pátek  ČJ AJ M TV ČJ

 

IV. A

Třídní učitelka: Mgr. Vladimíra Mazalová

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
Pondělí  ČJ M ČaJS  ČJ PrČ
Úterý  M  AJ ČJ   VV
Středa  ČJ  TV M  ČJ
Čtvrtek  M AJ ČaJS  ČJ HV
Pátek  AJ M TV ČaJS  ČJ

 

V. A

Třídní učitelka: Mgr. Ilona Faltusová

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
Pondělí  M ČJ ČaJS  PrČ HV  INF
Úterý  ČJ M AJ   VV  
Středa  ČJ ČaJS  M ČJ TV
 INF
Čtvrtek  ČJ M AJ ČaJS  ČJ  
Pátek M TV AJ ČJ ČaJS   

Výuka Informatiky probíhá jednou týdně. Žáci jsou rozděleni na 2 skupiny. 1. skupina má výuku v pondělí spojenou s V. B a 2. skupina má výuku ve středu.

V. B

Třídní učitelka: Mgr. Lucie Hedrichová

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
Pondělí ČJ M ČJ ČaJS  TV INF
Úterý  ČJ M ČaJS   VV
 
Středa  M AJ ČJ TV PrČ
 
Čtvrtek  ČaJS M ČJ HV AJ INF
Pátek ČJ M ČaJS  AJ ČJ
 

Výuka Informatiky probíhá jednou týdně. Žáci jsou rozděleni na 2 skupiny. 1. skupina má výuku v pondělí spojenou s V. A a 2. skupina má výuku ve čtvrtek. 

VI. A

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Nantlová

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
Pondělí  AJ ČJ M HV D    
Úterý  F M VZ  TV   AJ Z
Středa  M ČJ D INF/PrČ PrČ/INF    
Čtvrtek AJ M Z ČJ TV      
Pátek M ČJ F VO  VV    

 

VII. A

Třídní učitelka: Mgr. Helena Václavová

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
Pondělí  ČJ  TV  M  AJ PrČ    
Úterý  AJ ČJ F M HV   D VO
Středa  AJ Z VZ
ČJ      
Čtvrtek F ČJ M TV  VV    
Pátek ČJ M D Z  VP    

VP - volitelný předmět

VIII. A

Třídní učitelka: Mgr. Petra Kubová

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
Pondělí  NJ M D  Př ČJ TV    
Úterý  M AJ ČJ Ch VO   Z VV
Středa  ČJ M NJ AJ Př  F    
Čtvrtek  M Ch TV D ČJ Z    
Pátek  F  NJ  HV  VP  AJ PrČ    

 

VIII. B

Třídní učitelka: Mgr. Pavel Kuba

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
Pondělí  F Ch M ČJ  NJ TV    
Úterý  NJ M AJ Z   VV D
Středa  NJ AJ F ČJ VO HV    
Čtvrtek  ČJ M TV Z D AJ    
Pátek  M Ch ČJ VP PrČ Př     

 

IX. A

Třídní učitelka: Mgr. Martina Špičková

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
Pondělí M ČJ TV AJ/NJ Z VV    
Úterý ČJ M NJ/AJ HV VO    VP
Středa  M ČJ Př  Ch PrČ  D    
Čtvrtek ČJ AJ/NJ F NJ/AJ Z TV    
Pátek AJ/NJ M NJ/AJ  Ch Př  D    

 

 Kontakt
Základní škola

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 445 251 (kancelář)
583 456 322 (sborovna I. stupně)
email: zslostice@iol.cz
Datová schránka: hx4mphd

Kontakt
Školní družina

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 456 320

email: druzinazslostice@seznam.cz

Kontakt
Školní jídelna

Trávník 596/2
789 83 Loštice

tel: 583 445 264

email: jidelna.zslostice@iol.cz


Přehled zvonění

1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:40 – 09:25
3. hodina 09:40 – 10:25
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
7. hodina 12:55 – 13:40
8. hodina 13:45 – 14:30