Rozvrhy tříd - 2019/2020

Rozvrhy tříd platné od 1. 2. 2020


I. A

Třídní učitelka: Mgr. Helena Tichá

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
Pondělí  ČJ TV M PrČ  
Úterý  ČJ M ČaJS ČJ
 
Středa  ČJ M HV ČJ  
Čtvrtek  ČJ TV ČaJS ČJ
 
Pátek  ČJ M ČJ VV  

 

I. B

Třídní učitelka: Mgr. Jana Hepilová

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
Pondělí ČJ M ČJ VV  
Úterý  ČJ M ČaJS  PrČ  
Středa  ČJ TV HV  ČJ  
Čtvrtek  ČJ M ČaJS ČJ  
Pátek  ČJ M ČJ TV
 

 

II. A

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Šimková

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
Pondělí ČJ TV M HV  
Úterý  ČJ M ČJ PrČ  
Středa  ČJ M ČJ ČaJS  
Čtvrtek  ČJ TV M ČaJS ČJ
Pátek  ČJ M ČJ VV
 VV

III. A

Třídní učitelka: Mgr. Veronika Ovčačíková

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
Pondělí ČJ M ČaJS ČJ AJ
Úterý ČJ AJ M ČJ PrČ
Středa ČJ M TV ČJ VV
Čtvrtek ČJ ČaJS ČJ AJ HV
Pátek ČJ M ČaJS  TV TV

 

 IV. A

 Třídní učitel: Pavel Klech

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
Pondělí  ČJ M ČaJS VV
Úterý ČJ M HV ČJ AJ
Středa ČJ M TV AJ ČaJS
Čtvrtek ČJ M ČaJS ČJ PrČ
Pátek ČJ TV TV M AJ

 IV. B

Třídní učitelka: Irena Podsklanová

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
Pondělí AJ ČJ M ČJ
ČaJS
Úterý ČJ TV M VV
Středa ČJ AJ M ČaJS PrČ
Čtvrtek ČJ M ČJ ČaJS AJ
Pátek ČJ  TV M HV

 

V. A

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Leibnerová

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
Pondělí  ČJ M INF ČaJS  TV AJ
Úterý  ČJ M ČaJS AJ  PrČ  
Středa  ČJ M ČaJS TV VV
Čtvrtek ČJ M ČJ HV AJ  
Pátek  ČJ M ČaJS ČJ    

 

V. B

Třídní učitelka: Mgr. Ilona Faltusová

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
Pondělí  M AJ ČJ ČaJS  TV INF
Úterý  ČJ M ČaJS   VV  
Středa  ČJ M AJ TV ČJ  
Čtvrtek ČJ M ČaJS M HV  INF
Pátek ČJ AJ ČaJS ČJ PrČ  

Výuka Informatiky probíhá jednou týdně. Žáci jsou rozděleni na 2 skupiny.

1. skupina má výuku v pondělí a 2. skupina ve čtvrtek.

 

VI. A

Třídní učitelka: Mgr. Helena Václavová

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
Pondělí  F ČJ  M Z VV    
Úterý  AJ M ČJ TV   D VO
Středa  M AJ ČJ  Z F    
Čtvrtek  M INF/PrČ TV D PrČ/INF VZ    
Pátek ČJ AJ  Př M HV      

Výuka Informatiky probíhá jednou týdně. Žáci jsou rozděleni na 2 skupiny. Obě skupiny mají výuku ve čtvrtek, 2. skupina má výuku spojenou s VI. B.

 

VI. B

Třídní učitelka: Mgr. Petra Kubová

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
Pondělí  ČJ AJ F M D      
Úterý M ČJ AJ  TV    Př Z
Středa ČJ M PrČ/INF D VZ VO    
Čtvrtek ČJ INF/PrČ  TV M Z F    
Pátek  M AJ HV VV    

Výuka Informatiky probíhá jednou týdně. Žáci jsou rozděleni na 2 skupiny. 1. skupina má výuku ve středu  a 2. skupina má výuku ve čtvrtek spojenou s VI. A. Od 1. 2. 2020 došlo k prohození skupin.

 

VII. A

Třídní učitelka: Mgr. Jitka Gédošová

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
Pondělí AJ ČJ D TV F    
Úterý AJ M ČJ VV   VZ Z
Středa AJ ČJ M PrČ VP    
Čtvrtek M  Př ČJ  TV  Z HV    
Pátek ČJ F M VO D      

VP - volitelný předmět

 

VII. B

 Třídní učitel: Mgr. Pavel Kuba

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
Pondělí ČJ M AJ TV VO      
Úterý  ČJ F Z D VZ   HV PrČ
Středa  AJ ČJ M VP    
Čtvrtek  F ČJ M TV VV    
Pátek  AJ M ČJ D Z    

 VP - volitelný předmět

 

VIII. A

Třídní učitelka: Mgr. Martina Špičková

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
Pondělí M NJ TV ČJ  D  Z    
Úterý ČJ  AJ VP Ch  VO    VV
Středa  F  M NJ AJ  ČJ HV    
Čtvrtek NJ ČJ  Z  M TV    
Pátek  Ch M  F AJ PrČ   D    

 

VIII. B

Třídní učitelka: Mgr. Lucie Hedrichová

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
Pondělí M  Př TV AJ Z D    
Úterý F  ČJ VP  M  Ch    VO HV
Středa  ČJ  AJ M NJ Z    
Čtvrtek NJ D  Ch  ČJ F TV    
Pátek  NJ AJ  M VV ČJ PrČ    

 

IX. A

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Nantlová

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
Pondělí AJ/NJ M ČJ  NJ/AJ TV    
Úterý AJ/NJ NJ/AJ HV M Z   VP
Středa  NJ/AJ ČJ  AJ/NJ Ch VO D    
Čtvrtek ČJ PrČ M F TV    
Pátek  M  ČJ VV Ch D  Z    

 

 

 Kontakt
Základní škola

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 445 251 (kancelář)
583 456 322 (sborovna I. stupně)
email: zslostice@iol.cz
Datová schránka: hx4mphd

Pověřenec GDPR

Mgr. Lucie Grundová
e-mail:grundova@mohelnice.cz

Kontakt
Školní družina

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 456 320

email: druzinazslostice@seznam.cz

Kontakt
Školní jídelna

Trávník 596/2
789 83 Loštice

tel: 583 445 264

email: jidelna.zslostice@iol.cz


Přehled zvonění

1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:40 – 09:25
3. hodina 09:40 – 10:25
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
7. hodina 12:55 – 13:40
8. hodina 13:45 – 14:30