Mimořádná situace - Covid 19

Výukové materiály jsou zpřístupněny na internetové žákovské knížce.

Pokud někdo má problém s přihlášením, pište na e-mail konepe@email.cz. Nevolejte do školy, nepište sms!

Do e-mailu uveďte jméno dítěte, třídu a informaci, zda jste se už do systému někdy přihlásili.

 

Vzhledem k přetížení systému skolaonline, naše škola od 26. 3. 2020 zajistila navýšení úložného prostoru.

K problémům by nemělo docházet. Pokud ano, kontaktujte mne na e-mail: konepe@email.cz


ŽÁCI NEMAJÍ PRÁZDNINY, POUZE SE DOČASNĚ ZMĚNIL ZPŮSOB JEJICH VZDĚLÁVÁNÍ NA DISTANČNÍ.

Distanční vzdělávání žáků na Základní škole Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace (více)


Učivo bude probíráno podle plánů v jednotlivých předmětech, po návratu do školy žáci musí počítat s různými variantami přezkoušení.

Zadané úkoly plní podle stanovených termínů a budou hodnoceny stejně jako při výuce probíhající ve škole.

Při odevzdávání domácích úkolů si pečlivě čtěte pokyny. Pokud již jednou DÚ odevzdáte, již se k němu nedostanete, proto je dobré jej uložit jako rozpracovaný. Můžete přikládat i více příloh.

Pokud někdo má problémy s výukovými materiály, spojte se s třídním učitelem na 1. stupni nebo s učiteli příslušného předmětu. E-maily všech učitelů jsou uvedeny na stránkách školy v odkazu Zaměstnanci.

 


  UZAVŘENÍ ŠKOLY

 NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM KE KORONAVIRU - vyjádření MŠMT

 Informace k vyhlášení nouzového stavu - vyjádření MŠMT

 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - zpráva ministra zdravotnictví

 Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol - vyjádření MŠMT

UZAVŘENÍ TĚLOCVIČNY

 


 


 

 

 Kontakt
Základní škola

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 445 251 (kancelář)
583 456 322 (sborovna I. stupně)
email: zslostice@iol.cz
Datová schránka: hx4mphd

Pověřenec GDPR

Mgr. Lucie Grundová
e-mail:grundova@mohelnice.cz

Kontakt
Školní družina

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 456 320

email: druzinazslostice@seznam.cz

Kontakt
Školní jídelna

Trávník 596/2
789 83 Loštice

tel: 583 445 264

email: jidelna.zslostice@iol.cz


Přehled zvonění

1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:40 – 09:25
3. hodina 09:40 – 10:25
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
7. hodina 12:55 – 13:40
8. hodina 13:45 – 14:30