Mimořádná situace - Covid 19

Výukové materiály jsou zpřístupněny na internetové žákovské knížce.

Pokud někdo má problém s přihlášením, pište na e-mail konepe@email.cz. Nevolejte do školy, nepište sms!

Do e-mailu uveďte jméno dítěte, třídu a informaci, zda jste se už do systému někdy přihlásili.


ŽÁCI NEMAJÍ PRÁZDNINY, POUZE SE DOČASNĚ ZMĚNIL ZPŮSOB JEJICH VZDĚLÁVÁNÍ NA DISTANČNÍ.

Distanční vzdělávání žáků na Základní škole Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace (více)


Učivo bude probíráno podle plánů v jednotlivých předmětech, po návratu do školy žáci musí počítat s různými variantami přezkoušení.

Zadané úkoly plní podle stanovených termínů a budou hodnoceny stejně jako při výuce probíhající ve škole.

Při odevzdávání domácích úkolů si pečlivě čtěte pokyny. Pokud již jednou DÚ odevzdáte, již se k němu nedostanete, proto je dobré jej uložit jako rozpracovaný. Můžete přikládat i více příloh.

Pokud někdo má problémy s výukovými materiály, spojte se s třídním učitelem na 1. stupni nebo s učiteli příslušného předmětu. E-maily všech učitelů jsou uvedeny na stránkách školy v odkazu Zaměstnanci.

 


  UZAVŘENÍ ŠKOLY

 NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM KE KORONAVIRU - vyjádření MŠMT

 Informace k vyhlášení nouzového stavu - vyjádření MŠMT

 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - zpráva ministra zdravotnictví

 Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol - vyjádření MŠMT

UZAVŘENÍ TĚLOCVIČNY

 


 


 

 

 Kontakt
Základní škola

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 445 251 (kancelář)
583 456 322 (sborovna I. stupně)
email: zslostice@iol.cz
Datová schránka: hx4mphd

Pověřenec GDPR

Mgr. Lucie Grundová
e-mail:grundova@mohelnice.cz

Kontakt
Školní družina

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 456 320

email: druzinazslostice@seznam.cz

Kontakt
Školní jídelna

Trávník 596/2
789 83 Loštice

tel: 583 445 264

email: jidelna.zslostice@iol.cz


Přehled zvonění

1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:40 – 09:25
3. hodina 09:40 – 10:25
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
7. hodina 12:55 – 13:40
8. hodina 13:45 – 14:30