Zápis do 1. třídy

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY pro školní rok 2020/2021

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021 (zde)


Informace o vlastním průběhu zápisu k povinné školní docházce na rok 2020/2021 budou zveřejněny v dokumentech školy nejpozději od středy 1. dubna 2020. Škola aktuálně připravuje podmínky a pravidla pro elektronické podání žádosti k povinné školní docházce. V dokumentech k zápisu budou zveřejněny následující dokumenty:

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost zákonných zástupců o odklad povinné školní docházky

Čestné prohlášení (lze nahradit podpis druhého zákonného zástupce)                                                                       

 27. 3. 2020                                                                                                                Mgr. Lubomír Faltus, ředitel školy


 Důležité dokumenty k zápisu do 1. třídy:


 

 Kontakt
Základní škola

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 445 251 (kancelář)
583 456 322 (sborovna I. stupně)
email: zslostice@iol.cz
Datová schránka: hx4mphd

Pověřenec GDPR

Mgr. Lucie Grundová
e-mail:grundova@mohelnice.cz

Kontakt
Školní družina

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 456 320

email: druzinazslostice@seznam.cz

Kontakt
Školní jídelna

Trávník 596/2
789 83 Loštice

tel: 583 445 264

email: jidelna.zslostice@iol.cz


Přehled zvonění

1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:40 – 09:25
3. hodina 09:40 – 10:25
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
7. hodina 12:55 – 13:40
8. hodina 13:45 – 14:30