Zápis do 1. třídy

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY pro školní rok 2019/2020


Zápis do první třídy pro školní rok 2018/2019 se bude konat v budově nové školy ZŠ Loštice
ve čtvrtek 4. dubna a v pátek 5. dubna 2019 v době od 13 do 17 hod.

S sebou:

- rodný list dítěte
- občanský průkaz zákonného zástupce
- vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání - podepsaná oběma zákonnými zástupci, podpis druhého zákonného zástupce lze nahradit čestným prohlášením

(žádost o přijetí lze vyplnit při zápisu, formuláře budou k dispozici)

V případě odkladu školní docházky přineste s sebou k zápisu potvrzení od odborného dětského lékaře a doporučení školského poradenského zařízení!


 Důležité dokumenty k zápisu do 1. třídy:


 

 Kontakt
Základní škola

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 445 251 (kancelář)
583 456 322 (sborovna I. stupně)
email: zslostice@iol.cz
Datová schránka: hx4mphd

Pověřenec GDPR

Mgr. Lucie Grundová
e-mail:grundova@mohelnice.cz

Kontakt
Školní družina

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 456 320

email: druzinazslostice@seznam.cz

Kontakt
Školní jídelna

Trávník 596/2
789 83 Loštice

tel: 583 445 264

email: jidelna.zslostice@iol.cz


Přehled zvonění

1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:40 – 09:25
3. hodina 09:40 – 10:25
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
7. hodina 12:55 – 13:40
8. hodina 13:45 – 14:30