Zeměpis

 Školní rok 2018/2019

  


 Školní rok 2017/2018

Evropa kolem nás 

V letošním školním roce proběhl už 10. ročník internetové soutěže Evropa kolem nás, kterou pořádá ZŠ Bridličná. V II. kategorii (6.-7- ročník) nás reprezentovali žáci - Matěj Vykydal, Klára Havlíčková a Adéla Knápková. Soutěž probíhala ve 2 kolech, kde žáci odpovídali na otázky z oblastí zeměpisu a přírodopisu. Dále vytvořili samostatně krmítko pto veverky. V konkurenci 29 družstev Olomouckého a Moravskoslezského kraje obsadili krásné 6. místo. Pedagogickým garantem pro tuto soutěž byl Pavel Kuba.

Okresní kolo zeměpisné olympiády

V úterý 20. 2. 2018 v Šumperku proběhlo okresní kolo Zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnili vítězové školního kola na naší škole. V kategorii A obsadil Tomáš Hublar velmi dobré 6. místo. V kategoria B se Vojtěch Pur umístil na  12. místě a v kategorii C nás reprezentoval Antonín Kašpar, který získal 10. místo. Žáky na soutěž připravovali p. u. Vyjídáčková, Zemanová a Kuba. Pedagogický doprovod na akci měl p. Kuba.

 Kontakt
Základní škola

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 445 251 (kancelář)
583 456 322 (sborovna I. stupně)
email: zslostice@iol.cz
Datová schránka: hx4mphd

Pověřenec GDPR

Mgr. Lucie Grundová
e-mail:grundova@mohelnice.cz

Kontakt
Školní družina

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 456 320

email: druzinazslostice@seznam.cz

Kontakt
Školní jídelna

Trávník 596/2
789 83 Loštice

tel: 583 445 264

email: jidelna.zslostice@iol.cz


Přehled zvonění

1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:40 – 09:25
3. hodina 09:40 – 10:25
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
7. hodina 12:55 – 13:40
8. hodina 13:45 – 14:30