Zeměpis

Evropa kolem nás 

Výborného úspěchu dosáhlo družstvo chlapců ze 7. A ve složení Lukáš Pyšný, František Horák a Dominik Diviš v soutěži Evropa kolem nás. Této soutěže se zúčastňujeme pravidelně. Soutěží se ve znalostech ze zeměpisu a přírodopisu, velká část se musí vyhledávat na internetu. Součástí je také výtvarná část, letos zaměřená na výrobu adventního věnce a sestavení památky ČR pomocí vršků od PET láhve. V letošním ročníku startovalo 34 družstev z Olomouckého a Moravskoslezského kraje a v této velké konkurenci naše družstvo obsadilo výborné 2. místo. Soutěž organizuje ZŠ Břidl ičná a naše družstvo metodicky vedl p. u. Pavel Kuba.

Okresní kolo zeměpisné olympiády

V úterý 21. února 2017 se v Šumperku konalo okresní kolo Zeměpisné olympiády. Naši školu reprezentovali vítězové okresního kola. Vítěz kategorie B (7. ročník) Mathias Rumpel se z důvodu účasti na Lyžařském kurzu v Hynčicích nemohl zúčastnit. Náše zástupkyně v kategorii A (6. ročník) Aneta Šilberká obsadila 5. místo a vítězka školního kola v kategorii C (8. - 9. ročník) Adéla Adamová se umístila na 7. místě. Obě žákyně připravoval a na soutěži doprovázel p. u. Pavel Kuba.

 Školní kolo zeměpisné olympiády

V průběhu měsíce ledna proběhlo na naší škole školní kolo Zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnili žáci 6. - 8. ročníku. V kategorii A (6. ročník) se zúčastnilo 30 žáků. Vítězem a postupujícím do okresního kola se stala Aneta Šilberská, 2. místo obsadil Josef Martin Kleibl a třetí místo obsadil Matyáš Romsy. V kategorii B (7. ročník) se zúčastnilo 22 žáků. Nejlepšího výsledku dosáhl Mathias Rumpel, na druhém místě skončila Vendula Hošková a třetí místo obsadil Antonín Kašpar.
V poslední kategorii C (8. a 9. ročník) se zúčastnilo 33 žáků osmých tříd. Vítězkou se stala Adéla Adamová (8. B), která nás bude reprezentovat v okresním kole.
O druhé místo se podělili Anna Zugarová (8. B) a Marie Kopřivová (8. A). Školní kolo zorganizoval a opravil p. uč. Kuba. Okresní kolo proběhne v termínu 21. 2. 2017  v Šumperku. Bohužel se nemůže zúčastnit vítěz kategorie B, neboť v tomto termínu se koná Lyžařský výcvikový kurz v Hynčicích.Kontakt
Základní škola

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 445 251 (kancelář)
583 456 322 (sborovna I. stupně)
email: zslostice@iol.cz
Datová schránka: hx4mphd

Kontakt
Školní družina

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 456 320

email: druzinazslostice@seznam.cz

Kontakt
Školní jídelna

Trávník 596/2
789 83 Loštice

tel: 583 445 264

email: jidelna.zslostice@iol.cz


Přehled zvonění

1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:40 – 09:25
3. hodina 09:40 – 10:25
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
7. hodina 12:55 – 13:40
8. hodina 13:45 – 14:30