Zeměpis

Školní rok 2019/2020

Okresní kolo Zeměpisné olympiády

Ve středu 26. 2. 2020 se v Šumperku uskutečnilo okresní kolo Zeměpisné olympiády, které se zúčastnili vítězové školních kol. Naši školu reprezentovali žáci Dita Krbcová (VI. B), Petr Dubovský (VII. B) a Denis Linhart (IX. A). Nejlepšího výsledku dosáhl v kategorii B Petr Dubovský, který obsadil 8. místo. Denis Linhart v kategorii C získal 10. místo a Dita Krbcová v kategorii A byla 15. Žáky doprovázel a připravoval Pavel Kuba.


Školní kolo Zeměpisné olympiády

Na přelomu ledna a února se uskutečnilo školní kolo Zeměpisné olympiády. Zúčastnilo se 39 vybraných žáků od šesté po devátou třídu. Soutěžilo se ve třech kategoriích. V kategorii A (šestý ročník) zvítězila suverénně Dita Krbcová (VI. B), na druhém místě se společně umístili Adéla Naiserová, Vojtěch Krejčí (VI. A) a Jan Zugar (VI. B). V kategorii B (sedmý ročník) vyhrál Petr Dubovský (VII. B), na 2. místě se umístil Šimon Činčara (VII. B) a 3. místo získala Barbora Mlčochová (VII. B). V kategorii C (osmý a devátý ročník) se umístil na 1. místě Denis Linhart (IX. A),  2.místo obsadili Aneta Šilberská (IX. A) a Samuel Hepil (VIII. B). Vítězové všech kategorií postupují do okresního kola. Soutěž organizoval Pavel Kuba.


 Školní rok 2018/2019

Evropa kolem nás

V letošním roce se do  tradiční internetové soutěže, kterou pořádá ZŠ Břidličná, zapojilo družstvo 7. B ve složení Zdeněk Horňák, Tomáš Hublar a Jindřich Šmíd. Soutěž se skládá ze dvou částí a jedné praktické úlohy z oblastí zeměpisu a přírodopisu. V konkurenci 31 týmů z Olomouckého a Moravskoslezského kraje obsadilo naše družstvo 7. místo. Družstvo připravoval Mgr. Pavel Kuba.
 
Krajské kolo zeměpisné olympiády
Ve středu 20. 3. se konalo krajské kolo Zeměpisné olympiády v Prostějově. Náš žák Tomáš Hublar (7. B) postoupil ze druhého místa z okresního kola. Soutěž se skládá ze tří částí, a to teoretické, práce s atlasem a praktické. Celkově skončil na 13. pozici v kategorii B. Připravoval Mgr. Pavel Kuba.

 

Školní kolo zeměpisné olympiády

V posledním týdnu měsíce ledna se v hodinách zeměpisu uskutečnilo školní kolo Zeměpisné olympiády. Žáci byli rozděleni do tří kategorií podle věku. V kategorii A se zúčastnilo 21 žáků 6. ročníku. Vítězkou se stala Barbora Mlčochová ze 6. B. V kategorii B bylo vybráno25 žáků 7. ročníku. Nejlepšího výsledku dosáhl Tomáš Hublar ze 7. B. V poslední kategorii C, ve které soutěží žáci 8. a 9. ročníku společně, se  zúčastnilo 24 žáků. V této kategorii  vyhrál Vojtěch Pur z 8. A.
Vítězové postupují do okresního kola, které se uskuteční 20. února v Šumperku. Otázky do školního kola vypracoval a vyhodnocení soutěže provedl p. u. Kuba.
 

Pořadí nejúspěšnějších žáků:
Kategorie A - 1. místo Barbora Mlčochová 6. B, 2. místo Ondřej Mekiska 6. B, 3. místo Roman Musil 6. A
Kategorie B -  1. místo Tomáš Hublar 7. B,  2. místo Zdeněk Horňák 7. B, 3. místo Jindřich Šmíd 7. B
Kategorie C -   1. místo Vojtěch Pur 8. A, 2. místo Josef Kleibl 8. A, 3. místo Antonín Kašpar 9. A 
Fotogalerie:

Kontakt
Základní škola

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 445 251 (kancelář)
583 456 322 (sborovna I. stupně)
email: zslostice@iol.cz
Datová schránka: hx4mphd

IČO: 63696355

Pověřenec GDPR

Mgr. Lucie Grundová
e-mail:grundova@mohelnice.cz

Kontakt
Školní družina

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 456 320

email: druzinazslostice@seznam.cz

Kontakt
Školní jídelna

Trávník 596/2
789 83 Loštice

tel: 583 445 264

email: jidelna.zslostice@iol.cz


Přehled zvonění

1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:40 – 09:25
3. hodina 09:40 – 10:25
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
7. hodina 12:55 – 13:40
8. hodina 13:45 – 14:30