Přírodopis

Školní rok 2019/2020

Okresní kolo geologické olympiády

- Ve středu  29. 1. 2020 proběhlo okresní kolo geologické olympiády opět formou elektronického testu. Z naší školy postoupili do okresního kola čtyři žáci 9. ročníku Vojtěch Pur, Matyáš Romsy, Bruno Bojkovský a Martin Němec. Test absolvovali všichni výborně a postupují do krajského kola. Nejlépe se umístili Vojtěch Pur a Bruno Bojkovský, podělili se o 2. místo. Martin Němec je náhradník. Okresní kolo organizovala p. uč. Jitka Gédošová.

Krajské kolo geologické olympiády

- Ani uzavření škol nezastavilo nadšené organizátory geologické olympiády. Tak proběhlo krajské kolo geologické olympiády opět formou online testu. Naši školu reprezentoval jeden žák 9. ročníku Matyáš Romsy. Obsadil nádherné 7. místo. Gratulujeme a děkujeme za účast.

Školní kolo biologické olympiády

Letos proběhl 54. ročník biologické olympiády 2019/2020, vyhlášené MŠMT, na téma "Těžký život ve vodě". Z naší školy se do soutěže zapojil jeden žák - Tomáš Hublar, který soutěžil v kategorii C (8. - 9. ročník). Školní kolo absolvoval v průběhu ledna a února 2020. Po prostudování studijního textu následovala praktická část - laboratorní práce, poznávání přírodnin a kontrolní test. Stal se úspěšným řešitelem a postupuje do okresního kola.
Školní kolo organizovala Mgr. Jitka Gédošová.

Termíny soutěží 2019/2020

 

Přírodovědný klokan – 16. 10. 2019

 Biologická olympiáda – školní kola (test, praktická část, poznávačka)

 Kategorie D – 6. a 7. ročník

 Kategorie C – 8. a 9. ročník

 

Kategorie A

Kategorie B

Kategorie C

 Kategorie D

školní kola

 do 21. 2. 2020 (pá)

 do 21. 2. 2020 (pá)

 do 7. 2. 2020 (pá)

 do 7. 2. 2020 (pá)

okresní kola

 -

8. 4. 2020 (st)

21. 4. 2020 (út)

krajská kola

27. 3. 2020 (pá)

3. 4. 2020 (pá)

14. 5. 2020 (čt)

22. 5. 2020 (pá)

ústřední kolo

20. – 24. 4. 2020 
(po – pá)

-

-

-

PVS před 31. MBO

22. 5. - 29. 5. 2020

  

LOS

27. 6. - 11. 7. 2020

  

LOS II

  

11. 7. - 25. 7. 2020

 

Geologická olympiáda 2019/2020

11. 12. 2019 – uzávěrka přihlášek

12. 12. 2019 - školní kolo GO (online test)

29. 1. 2020 - okresní kolo GO (online test)

 

 Zlatý list 2019/2020

- od září možnost plnění dobrovolných úkolů (celkem 4, odevzdání duben 2020)

duben  2019 – základní kolo – Mohelnice


Geologická olympiáda - školní kolo
 
Masarykova univerzita ve spolupráci s Českou geologickou službou, Univerzitou Karlovou a Asociací muzeí a galerií ČR letos opět vyhlašuje celostátní soutěž Geologická olympiáda, jejímž cílem je podpořit rozvíjení znalostí v geologických oborech a zároveň vyhledávat a podporovat talenty v tomto oboru.
 

Školního kola se v úterý 7. 1. 2020 zúčastnili čtyři žáci devátého ročníku Vojtěch Pur, Matyáš Romsy, Bruno Bojkovský a Martin Němec. Všichni postupují do okresního kola, které se bude konat ve středu 29. 1. 2020. Školní a okresní kola probíhají formou elektronických testů na školách.
Našim žákům děkujeme za účast a přejeme hodně štěstí v okresním kole.
Školní kolo organizovala p. uč. Jitka Gédošová.
 


Přírodovědný klokan

Ve středu 16. 10. 2019 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Soutěže se zúčastnilo celkem 27 žáků (13 žáků 8. ročníku a 14 žáků třídy IX. A).

 Nejlepších výsledků dosáhli:

1. místo -  Klára Havlíčková
2. místo - Ondřej Urbánek
3. místo - Aneta Šilberská, Denis Linhart

Na naší škole soutěž zorganizovala Mgr. Jitka Gédošová.

 


Školní rok 2018/2019

Biologická olympiáda - kategorie D - okresní kolo

 

Ve středu 10. 4. 2019 se v Šumperku konalo okresní kolo biologické olympiády kategorie D. Naši školu reprezentoval vítěz školního kola Tomáš Hublar. Absolvoval teoretický test, laboratorní práci, poznávací test a odevzdal vstupní úkol. V konkurenci 20 žáků obsadil nádherné 6. místo.

Gratulujeme.

Zlatý list 2019

 Letos proběhl již 47. ročník přírodovědné soutěže Zlatý list, pořádané Českým svazem ochránců přírody (ČSOP). Smyslem soutěže je umožnit setkání dětem s hlubším zájmem o přírodu a formou soutěže ověřit a porovnat své znalosti.

Místního kola jsme se zúčastnili v pátek 5. 4. 2019 v Mohelnici. Naši školu reprezentovalo 22 žáků 6. - 9. ročníku.
V kategorii mladších soutěžila dvě družstva žáků 6. ročníku. Vybojovali 5. a 8. místo z deseti zúčastněných družstev.
V kategorii starších soutěžila dvě družstva žáků 7. - 9. ročníku. Počasí nám přálo více než štěstěna, takže čestné 8. a 9. místo z desíti družstev potěšilo.
Na soutěž žáky připravovala p. uč. Jitka Gédošová
Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za účast.

Biologická olympiáda - školní kolo

Letos proběhl 53. ročník biologické olympiády 2018/2019, vyhlášené MŠMT, na téma "Příjem a výdej látek". Z naší školy se přihlásilo devět žáků devátého ročníku, kteří soutěžili v kategorii C (8. - 9. ročník) a dva žáci sedmého ročníku, kteří soutěžili v kategorii D (6. - 7. ročník). Školní kolo absolvovali v průběhu ledna a února 2019. Po prostudování studijního textu následovala praktická část - laboratorní práce, poznávání přírodnin a kontrolní test. Vítězové obou kategorií jsou úspěšnými řešiteli a postupují do okresního kola. Všem soutěžícím děkujeme za účast a houževnatost při plnění jednotlivých úkolů.
Školní kolo organizovala Mgr. Jitka Gédošová.
 
Výsledky:
kategorie C
1. místo: Matias Rumpel
2. místo: Dominik Diviš
3. místo: Tomáš Pechal
 
kategorie D
1. místo: Tomáš Hublar
2. místo: Matěj Laštůvka 

Geologická olympiáda - okresní kolo

V úterý  21. 1. 2019 proběhlo okresní kolo geologické olympiády opět formou elektronického testu. Z naší školy postoupili do okresního kola tři žáci 9. ročníku Jan Pospíšil, František Horák a Tomáš Faltýnek. Z důvodu nemoci absolvoval test okresního kola pouze Jan Pospíšil. Děkujeme za účast. Jitka Gédošová

 

Geologická olympiáda - školní kolo

Masarykova univerzita ve spolupráci s Českou geologickou službou, Univerzitou Karlovou a Asociací muzeí a galerií ČR letos opět vyhlašuje celostátní soutěž Geologická olympiáda, jejímž cílem je podpořit rozvíjení znalostí v geologických oborech a zároveň vyhledávat a podporovat talenty v tomto oboru.
Školního kola se ve středu 12. 12. 2018 zúčastnili tři žáci devátého ročníku Jan Pospíšil, František Horák a Tomáš Faltýnek. Všichni postupují do okresního kola. Školní a okresní kola probíhají formou elektronických testů na školách.
Našim žákům děkujeme za účast a přejeme hodně štěstí v okresním kole.
Školní kolo organizovala p. uč. Jitka Gédošová.

Přírodovědný klokan

Dne 10. 10. 2018 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.
Soutěže se zúčastnilo celkem 50 žáků (27 žáků třídy VIII. A a 23 žáků třídy IX. A).

Nejlepších výsledků dosáhli:

1. místo -  Klára Bednaříková
2. místo - Vojtěch Pur
3. místo - Josef Vykydal

Na naší škole soutěž zorganizovala Mgr. Jitka Gédošová.


Termíny soutěží 2018/2019
Biologická olympiáda – školní kola (test, praktická část, poznávačka)
Kategorie D – 6. a 7. ročník
Kategorie D – 8. a 9. ročník

Geologická olympiáda 2018/2019
21. 12. 2018 – uzávěrka přihlášek
14. 1. 2019 - školní kolo GO (online test)
21. 1. 2019 - okresní kolo GO (online test)

Zlatý list 2018/2019
6. 4. 2019 – základní kolo – Mohelnice
Kontakt
Základní škola

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 445 251 (kancelář)
583 456 322 (sborovna I. stupně)
email: zslostice@iol.cz
Datová schránka: hx4mphd

IČO: 63696355

Pověřenec GDPR

Mgr. Lucie Grundová
e-mail:grundova@mohelnice.cz

Kontakt
Školní družina

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 456 320

email: druzinazslostice@seznam.cz

Kontakt
Školní jídelna

Trávník 596/2
789 83 Loštice

tel: 583 445 264

email: jidelna.zslostice@iol.cz


Přehled zvonění

1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:40 – 09:25
3. hodina 09:40 – 10:25
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
7. hodina 12:55 – 13:40
8. hodina 13:45 – 14:30