Přírodopis

Školní rok 2018/2019

Přírodovědný klokan

Dne 10. 10. 2018 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.
Soutěže se zúčastnilo celkem 50 žáků (27 žáků třídy VIII. A a 23 žáků třídy IX. A).

Nejlepších výsledků dosáhli:

1. místo -  Klára Bednaříková
2. místo - Vojtěch Pur
3. místo - Josef Vykydal

Na naší škole soutěž zorganizovala Mgr. Jitka Gédošová.


Termíny soutěží 2018/2019
Biologická olympiáda – školní kola (test, praktická část, poznávačka)
Kategorie D – 6. a 7. ročník
Kategorie D – 8. a 9. ročník

Geologická olympiáda 2018/2019
21. 12. 2018 – uzávěrka přihlášek
14. 1. 2019 - školní kolo GO (online test)
21. 1. 2019 - okresní kolo GO (online test)

Zlatý list 2018/2019
6. 4. 2019 – základní kolo – Mohelnice


Školní rok 2017/2018

Biologická olympiáda - okresní kolo kategori C
V pondělí 23. 4. 2018 se v Šumperku konalo okresní kolo biologické olympiády kategorie C. Naši školu reprezentoval Marek Schmidt. Umístil se na čestném 15. místě. Gratulujeme.

 Biologická olympiáda - okresní kolo kategori D
Ve čtvrtek 12. 4. 2018 se v Šumperku konalo okresní kolo biologické olympiády kategorie D. Naši školu reprezentoval Tomáš Hublar. V konkurenci 30 žáků obsadil krásné 7. místo. Gratulujeme.

Zlatý list 2018
Letos proběhl již 46. ročník přírodovědné soutěže Zlatý list, pořádané Českým svazem ochránců přírody (ČSOP). Smyslem soutěže je umožnit setkání dětem s hlubším zájmem o přírodu a formou soutěže ověřit a porovnat své znalosti.
Místního kola jsem se zúčastnili v pátek 6. 4. 2018 v Mohelnici. Naši školu reprezentovalo 22 žáků 5. - 9. ročníku.
V kategorii mladších soutěžila dvě družstva žáků 5. ročníku a 6. ročníku. Lépe se umístilo družstvo žáků 6. ročníku - obsadilo 5. místo.
V kategorii starších soutěžila dvě družstva žáků 7. - 9. ročníku. Lépe se umístilo družstvo složené z žáků tříd IX. B a VIII. A - vybojovalo 4. místo.
Na soutěž žáky připravovala p. uč. Jitka Gédošová
Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za účast.

Biologická olympiáda - školní kolo
 Letos se koná již 52. ročník biologické olympiády 2017/2018, vyhlášené MŠMT, tentokrát na téma "Pohyb". Z naší školy se přihlásili čtyři žáci devátého ročníku, kteří soutěžili v kategorii C (8. - 9. ročník) a jeden žák šestého ročníku, který soutěžil v kategorii D (6. - 7. ročník). Školní kolo absolvovali v průběhu ledna a února 2018. Po prostudování studijního textu následovala praktická část - laboratorní práce, poznávání přírodnin a kontrolní test. Vítězové obou kategorií jsou úspěšnými řešiteli a postupují do okresního kola. Všem soutěžícím děkujeme za účast a houževnatost při plnění jednotlivých úkolů.
Školní kolo organizovala Mgr. Jitka Gédošová.
 
Výsledky:
kategorie C
1. místo: Marek Schmidt
2. místo: Marie Kopřivová
3. místo: Karolína Urbášková, Zdeněk Majdiak
 
kategorie D
1. místo: Tomáš Hublar


Kontakt
Základní škola

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 445 251 (kancelář)
583 456 322 (sborovna I. stupně)
email: zslostice@iol.cz
Datová schránka: hx4mphd

Pověřenec GDPR

Mgr. Lucie Grundová
e-mail:grundova@mohelnice.cz

Kontakt
Školní družina

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 456 320

email: druzinazslostice@seznam.cz

Kontakt
Školní jídelna

Trávník 596/2
789 83 Loštice

tel: 583 445 264

email: jidelna.zslostice@iol.cz


Přehled zvonění

1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:40 – 09:25
3. hodina 09:40 – 10:25
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
7. hodina 12:55 – 13:40
8. hodina 13:45 – 14:30