Matematika a Informatika

Školní rok 2019/2020


 Matematika, královna věd, skrývá v sobě velké množství pojmů a pravidel.

 Ten, kdo jí chce rozumět, je musí znát, nebo aspoň vědět, kde je najde.

 CVIK DĚLÁ MISTRA!

 Hodnocení žáků v matematice (pdf)


Procvičení na přijímací řízení


Školní kolo Pythagoriády
 
V týdnu od 22. 1. 2020 do 27. 1. 2020 proběhlo na naší škole školní kolo Pythagoriády, kterého se zúčastnilo 36 žáků z 6. - 8. ročníku.
Nejlépe si vedl Zdeněk Horňák (VIII. B), který z 15 možných bodů získal 12 bodů, a zajistil si tak postup do okresního kola. Spolu s ním postupují ještě Jindřich Šmíd (VIII. B), Jaroslav Kvapil (VII. B) a Michael František Schreiber (VII. A).
V tomtéž týdnu proběhlo také školní kolo Pythagoriády v 5. ročníku. Zúčastnilo se celkem 31 žáků. Úspěšnými řešiteli se stali Kamil Vašíček (V. A) a Jiří Vlček (V. B), kteří postupují do okresního kola v Šumperku.
Postupujícím přejeme mnoho úspěchů v okresním kole a všem ostatním žákům děkujeme za účast.

 
Školní kolo v pIšQworkách 5. - 6. ročník
V letošním roce i mladší ročníky projevili zájem o pIšQworky, proto jsme se letos rozhodli v pátek 6. 12. 2019 uspořádat školní kolo v pIšQworkách pro 5. - 6. ročník. Z každé třídy byli vysláni 4 zájemci a tak se 16 odvážlivců mohlo utkat v systému KO o titul v kategorii 5. a 6. ročník. Již od začátku bylo znát, že zástupci V. B s přehledem vyhrávají nad ostatními žáky i žákyněmi, až se nakonec museli utkat mezi sebou.  Všichni 4 zástupci V. B se nakonec umístili na 5 předních místech, mezi ně se jen na 3. místě vklínil zástupce VI. A.
Výsledky:
1. Pavel Bárta (V. B)
2. Jiří Vlček (V. B)
3. Štěpán Kučera (VI. A)

 
Bobřík informatiky
 Ve středu 6. 11. 2019 a 13. 11. 2019 se vybraní žáci zúčastnili soutěže Bobřík informatiky.
Soutěž  si klade za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěží se v pěti věkových kategoriích od 4. ročníku ZŠ po maturitu. Soutěžící odpovídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Bobřík probíhal na počítačích, kde soutěžící vyplňovali online test.
Na naší škole jsme soutěžili ve třech kategoriích - Mini (4. - 5. ročník) - 8 soutěžících, Benjamin (6. a 7. ročník) - 23 soutěžících, Kadet (8. a 9. ročník) - 11 soutěžících. Úkolem bylo zodpovědět 12 otázek a získat 192 bodů.
Výsledky:
Kategorie Mini (všichni V. B)
1. Michal Konečný  180b.
2. Marie Konečná    168b.
3. Dominik Tichý      140b.
 
Kategorie Benjamin
1. Dita Krbcová (VI. B)    125b.
2. Roman Musil (VII. A)  124b.
3. Josef Benda (VII. A)   116b.
 
Kategorie Kadet
1. Ondřej Urbánek (VIII. A)   192b. - plný počet bodů
2. Aneta Šilberská (IX. A)      164b.
3. Jan Konečný (IX. A)            164b.
O pořadí na 2. a 3. rozhodl čas.

 Oblastní kolo v pIšQworkách
 V úterý 12. 11. 2019 se tým naší školy ve složení: Matěj Vykydal, Aneta Šilberská, Klára Havlíčková, Denis Linhart (všichni IX. A) a Matyáš Polášek (VII. A), zúčastnili oblastního kola pIšQworek, které se tradičně konalo na půdě Gymnázia v Zábřeze.
V pošmourném dopoledni se zde sešlo 17 týmů (18. tým byl vyloučen pro pozdní příjezd). Týmy se rozlosovaly do 4 skupin. Náš tým měl ve skupině 5 týmů a navíc favority celého turnaje pišqworkáře z Litovle. Abychom mohli postoupit, potřebovali jsme tři výhry, což se povedlo. Trošku jiná pravidla ze strany pořadatele a málem jsem nepostoupili. S kapitánem našeho týmu Matějem Vykydalem jsem podali protest a byli jsme ve čtvrtfinále.
Zde jsem se utkali s týmem z GYZA. V řádném hrací době jsme s nimi remízovali a přišel na řadu rozstřel, ve kterém jsme bohužel prohráli a odvezli se tak hezké 5. místo.

 Brloh
 I letos jsme se zapojili do internetové soutěže Brloh (BRněnská LOgická Hra), kterou zaštiťuje Masarykova univerzita v Brně. Úkolem dvou týmů Rangers a Mimoni bylo vyřešit po dobu 3. týdnů vždy sadu 10 úkolů. Po prvním kole tým Mimoni hned odpadl, neodpověděli na žádnou úlohu. Tým Rangers ve složení Klára Havlíčková, Anna Gerlichová, Adéla Knápková a Petra Zelinková (všechny IX. A) postupoval úspěšně všemi třemi koly. Podařilo se jim splnit potřebný počet bodů a tak mohly  holky postupit do malého finále, které proběhlo v úterý 12. 11. 2019 v odpoledních hodinách. Po dobu 2 hodin řešily 20 úloh bez možnosti znát, zda odpověděly správně. V konečném pořadí jsme se umístili na 14. místě v olomouckém kraji a  5. místo v konkurenci základních škol.

Třídní kolo v pIšQworkách v VII. A
I přesto, že již proběhlo školní kolo v pIšQworkách, projevila VII. A zájem o uspořádání třídního turnaje. Abychom měli volnější rozjezd po podzimních prázdninách, tak jsme ve čtvrtek 31. 10. 2019 tento turnaj uspořádali.
Z 20 přítomných žáků se zúčastnili naprosto všichni. Úvodní los vytvořil velmi zajímavé dvojice. Po úporných bojích se nakonec do finále probojovali favorité Michael Schreiber a Roman Musil. Po vyrovnaném boji zvítězil, stejně jako v loňském roce,  Michael Schreiber.
Výsledky:
1. Michael Schreiber
2. Roman Musil
3. Josef Benda

Školní kolo piškvorek

Ve středu 23. 10. 2019 se v učebně IVOŠ sešlo 16 nadšených zájemců ze 7. - 9. tříd o hru piškvorky. Po loňské zkušenosti i letos jsme uspořádali turnaj jednotlivců. V úvodu se žáci rozlosovali do 8 dvojic a mohl být zahájen turnaj. Hrálo se systémem dvojitého KO. Žáci, kteří v prvním kole nebo ve vítězné větvi vypadli, se opět mohli objevit ve finále.

Velkého úspěchu dosál Matyáš Polášek ze VII. A, který v konkurenci žáků 8. a 9. tříd skončil na nádherném 5. místě. Po úporném boji nakonec zvítězil Matěj Vykydal. Kromě hezkého pocitu si odnesl věcné ceny a postup do oblastního kola, které se uskuteční 12. 11. 2019 v Zábřeze. Do oblastního kola spolu s Matějem postoupí i další 4 nejlepší žáci naší školy.

Pořadí:

1. Matěj Vykydal

2. Aneta Šilberská

3. Martin Němec


Školní rok 2018/2019

Technoplaneta

Technoplaneta je dětská šifrovací hra, kterou pro vás pořádá Klub KAPSA. Hra je určena pro pětičlenné týmy žáků ZŠ a probíhá vždy na jaře formou několika internetových kol. Jejich nejúspěšnější účastníci si změří síly v pražském finále.

Tři týmy naší školy Bloudivky (Klára Havlíčková, Petra Zelinková, Kateřina Sůvová, Lucie Pokorná, Tomáš Braun),  Kvitaarmy (Anna Gerlichová, Adéla Knápková, Vojtěch Pur, Aneta Šilberská, Hana Mošovská) a Teorievelkebrambory (Matyáš Romsy, Jirka Komárek, David Labounek, Pavel Merta, Josef Vykydal) se od února do května účastnily letošního ročníku Technoplanety. Nejlépe si vedl tým Kvitaarmy, který se umístil na 112. místě.

 časový harmonogram

 

Matematická olympiáda

 V úterý 9. 4. 2019 se 3 žáci naší školy zúčastnili okresního kola MO v Šumperku. Nejlépe si vedl Tomáš Hublar, který se umístil se na krásném 18. místě. Žáky připravovali Pavel Kuba a Petra Konečná.

Školní kolo Pythagoriády

Ve čtvrtek 4. 4. 2019 a v pátek 5. 4. 2019 proběhlo na naší škole školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Soutěže se zúčastnili žáci 5. - 8. ročníku. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Úlohy této soutěže vycházejí ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků ZŠ. Příklady rozvíjí mj. prostorovou představivost či logické uvažování. Abyste se mohli stát úspěšnými řešiteli, musíte vyřešit minimálně 10 úloh z 15 úloh správně.  Z celkového počtu 54 zúčastněných žáků, se úspěšnými řešiteli stali pouze dva žáci - Zdeněk Horňák a Aneta Šilberská.
Výsledky školního kola:
6. ročník
1. Jaroslav Kvapil a Tereza Tallová
2. Michael František Schreiber a Ondřej Mekiska

7. ročník
1. Zdeněk Horňák
2. Ondřej Urbánek
3. Samuel Hepil a Tomáš Hublar

8. ročník
1. Aneta Šilberská
2. Matyáš Romsy
3. Jan Konečný a Matěj Vykydal

Okresní kolo Pythagoriády

V úterý 28. 5. 2019 se 2 žáci naší školy zúčastnili okresního kola v matematické soutěži Pythagoriáda.
V konkurenci škol šumperského okresu se Zdeněk Horňák umístil na krásném 8. místě a Aneta Šilberská na 7. místě.

 

 Prezentiáda

V letošním školním roce jsme se jako škola poprvé přihlásili do soutěže s názvem Prezentiáda. Prezentiáda je soutěž v prezentačních dovednostech, na kterou se může přihlásit každý středoškolák a žák druhého stupně základní školy. Stačilo sestavit dvoučlenný tým s názvem Karamelky (Klára Havlíčková, Petra Zelinková), vybrat téma a začít soutěžit.
V letošním roce byla vyhlášena dvě témata - "Můj nejlepší nápad" a "Kolik stojí štěstí". Děvčata si vybrala druhé téma a během března vytvořily prezentaci, kterou zaslaly do nominačního kola. Podařilo se jim postoupit do krajského kola, které se konalo ve čtvrtek 4. 4. 2019 na Moravské vysoké škole v Olomouci, kde musely svoji prezentaci předvést a před porotou obhájit.
Tým Karamelky předvedl profesionální výkon a umístil se na nádherném 4. místě v Olomouckém kraji.

Pangea soutěž
V únoru letošního roku se 23 žáků naší školy poprvé zúčastnilo matematické soutěže Pangea, která probíhala online na počítači. Během 45 minut řešili žáci 17 matematických úloh různé složitosti.
Pangea je unikátní v nabídce matematických úloh, které sestávají z běžného života každého z nás. Pro každý jsou rok vybírána jiná témata, tudíž soutěže se může každý žák účastnit opakovaně, aniž by řešil stejné či podobné úlohy. V posledních tématech se objevily témata - architektura, medicína, sport, doprava, stravování, ... V letošním roce byly matematické úlohy v duchu témat Hudba, Příroda a Ekologie.
Za naší školu se zúčastnili žáci 4., 6., 7., 8. a 9. ročníku.
 
Výsledky - vítězové jednotlivých ročníků:
4. ročník - Marie Konečná (190. místo z 9 926 žáků celé ČR a krásné 12. místo v kraji)
6. ročník - Roman Musil
7. ročník - Zdeněk Horňák
8. ročník - Štěpán Šípek
9. ročník - Mathias Rumpel

 

Matematický klokan 2019

V pátek 22. 3. 2019 se všichni žáci 2. stupně zúčastnili Matematického klokana. Jedná se o mezinárodní soutěž, kde ve všech kategoriích soutěžící řeší 24 testových úloh, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku 24 bodů, takže lze tedy získat maximálně 120 bodů.

Na 2. stupni naší školy se soutěžilo ve dvou soutěžních kategoriích Benjamín a Kadet. V kategorii Benjamín, z celkového počtu 67 soutěžících, dosáhl nejlepšího výsledku Zdeněk Horňák a v kategorii Kadet, z celkového počtu 52 soutěžících, dosáhl nejlepšího výsledku Lukáš Pyšný.

Na organizaci se podíleli vyučující matematiky 2. stupně a všichni vyučující, kteří vyučovali v pátek v příslušných třídách, za což jim všem děkujeme.

 Výsledky:

Benjamín:

1. Zdeněk Horňák

2. Patrik Válek

3. Michael František Schreiber

 Kadet:

1. Lukáš Pyšný

2. Aneta Šilberská

3. Antonín Kašpar
 
Oblastní kolo pIšQworek v Zábřeze
 Ve čtvrtek 8. 11. 2018 se 11 týmů středních a základních škol se sešlo na Gymnáziu v Zábřehu, aby změřily své síly v tradiční hře, která se dříve hrála pod lavicí, v pIšQworkách. V první části se týmy rozlosovaly do 4 skupin. Postupový klíč do play off byl následující: skupina D obsahovala pouze 2 týmy, které postupovaly do play off automaticky a ze skupin A, B C postupovaly dva nejlepší.
Naše škola reprezentovaná týmem Kalamifa si vylosovala skupinu B. Po dvou vítězstvích vyhráli suverénně skupinu a mohli se těšit z postupu do play off. Jejich elán se mírně zchladil, když se dozvěděli, že budou hrát proti domácímu týmu ze zábřežského gymnázia. Do prvního kola play off jsme postupovali jako outsideři a jaké bylo překvapení pro všechny, když jsme se dostali do semifinále.
V semifinále nás čekali favorité celého turnaje, tým tvořený zástupci GJO Litovel, kteří předchozí duel vyhráli jednoznačným skóre 20:0.
Už jsme se loučili s nadějemi o postup výše, když se najednou objevila remíza. O postupu do finále nakonec musel rozhodnout rozstřel, ve kterém se utkal kapitán našeho týmu Matěj Vykydal s bývalým žákem naší školy Dominikem Kulatým. Po krásném duelu jsme nakonec podlehli a mohli bojovat "pouze" o třetí místo.
V posledním duelu o třetí místo jsme se opět utkali s týmem z GYZA. Tentokrát jsme již podlehli, a tak si odnesli nádherné 4. místo.
Naši školu reprezentovali žáci 8. a 9. ročníku: Klára Havlíčková, Aneta Šilberská, Matěj Vykydal, František Horák, Lukáš Pyšný.

Celému týmu patří velké díky za bojovnost a skvělou reprezentaci naší školy, nejen výsledkem, kterého dosáhli, ale i vzorným chováním.


Školní kolo piškvorek

Ve středu 17. 10. 2018 se v učebně IVOŠ sešlo 16 nadšených zájemců o hru piškvorky. V úvodu se žáci rozlosovali do 8 dvojic a mohl být zahájen turnaj. Hrálo se systémem dvojitého KO. Žáci, kteří v prvním kole nebo ve vítězné větvi vypadli, se opět mohli objevit ve finále.

Takový úspěch měla Aneta Šilberská, která vyhrála celou větev poražených a mohla se utkat ve finále s vítězem výherní větve Matějem Vykydalem. Po úporném boji nakonec zvítězil Matěj Vykydal. Kromě hezkého pocitu si odnesl věcné ceny a postup do oblastního kola, které se uskuteční 8. 11. 2018 v Zábřeze. Do oblastního kola spolu s Matějem postoupí i další 4 žáci naší školy.

Pořadí:

1. Matěj Vykydal

2. Aneta Šilberská

3. Lukáš Pyšný


Třídní kolo v pIšQworkách v VII. A
I přesto, že již proběhlo školní kolo v pIšQworkách, projevila VII. A zájem o uspořádání třídního turnaje. Abychom měli volnější rozjezd po podzimních prázdninách, tak jsme ve čtvrtek 31. 10. 2019 tento turnaj uspořádali.
Z 20 přítomných žáků se zúčastnili naprosto všichni. Úvodní los vytvořil velmi zajímavé dvojice. Po úporných bojích se nakonec do finále probojovali favorité Michael Schreiber a Roman Musil. Po vyrovnaném boji zvítězil, stejně jako v loňském roce,  Michael Schreiber.
Výsledky:
1. Michael Schreiber
2. Roman Musil
3. Josef Benda


Kontakt
Základní škola

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 445 251 (kancelář)
583 456 322 (sborovna I. stupně)
email: zslostice@iol.cz
Datová schránka: hx4mphd

Pověřenec GDPR

Mgr. Lucie Grundová
e-mail:grundova@mohelnice.cz

Kontakt
Školní družina

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 456 320

email: druzinazslostice@seznam.cz

Kontakt
Školní jídelna

Trávník 596/2
789 83 Loštice

tel: 583 445 264

email: jidelna.zslostice@iol.cz


Přehled zvonění

1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:40 – 09:25
3. hodina 09:40 – 10:25
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
7. hodina 12:55 – 13:40
8. hodina 13:45 – 14:30