Matematika a Informatika

Matematika, královna věd, skrývá v sobě velké množství pojmů a pravidel.

Ten, kdo jí chce rozumět, je musí znát, nebo aspoň vědět, kde je najde.

CVIK DĚLÁ MISTRA!


Termíny soutěží 2016/2017

Matematická olympiáda

  1. kolo  - Domácí 2. kolo  3. kolo 
1. trojice úloh 2. trojice úloh Okresní Krajské
Z5 30. 11. 2016 6. 1. 2017

24. 1. 2017

-
Z6, Z7, Z8 5. 1. 2017 15. 3. 2017 4. 4. 2017 -
Z9 30. 11. 2016 6. 1. 2017 24. 1. 2017 21. 3. 2017

 

Ve školním roce 2016/2017 se žáci 5. ročníku zúčastnili školního kola matematické olympiády. 4 zájemci z 5. A a 3 zájemci z 5. B počítali doma 6 příkladů, které přinesli před Vánoci ke kontrole. Všech šest příkladů vypočítali jen 4 z nich: Ferdinand Salamon (5. A), Tomáš Hublar (5. B), Amálie Kulatá (5. B) a Samuel Hepil (5. B). Do okresního kola z nich byli pozváni první tři jmenovaní. Místo Tomáše jsme kvůli nemoci nakonec do okresního kola jeli s náhradníkem, s Alenkou Krylovou z 5. A.

Na naší škole proběhla školní kola v kategorii Z6 (8 žáků) , Z7 (10 žáků) a Z8 (6 žáků). V 6. ročníku odevzdal T. Braun 3 správně vyřešené úlohy, bohužel to nestačilo na postup do okresního kola. 8. ročníku se úspěšným řešitelem stala Adéla Adamová, která se 4. dubna 2017 zúčastnila okresního kola v Šumperku (výsledky dosud nejsou známy).


Okresní kolo MO Z5

24. ledna 2017 se 3 žáci z pátých tříd naší školy zapojili do okresního kola matematické olympiády v kategorii Z5 v Šumperku (Komenského 9, tzv. „Komín“). Během 90 minut měli vyřešit tři zapeklité příklady. Nikomu z nich se bohužel nepovedlo umístit se na prvních 4 postupových místech. Celkem mohli získat 18 bodů. Nejlépe se umístila Amálie Kulatá (5. B) s 9 body, a tím si obhájila 12. místo. V celkovém počtu 41 soutěžících je to úspěch, navíc je třeba podotknout, že nikdo ze soupeřů nedosáhl plného počtu bodů (max. 14 bodů). Amálka se tak stala úspěšnou řešitelkou okresního kola matematické olympiády. 34. místo pak obsadil Ferdinand Salamon (5. A) a hned za ním se na 35. místo probojovala Alena Krylová (5. A).


Matematické soutěže pro 5. třídy ZŠ

V úterý 11. dubna 2017 se 4 nadšení počtáři z pátých tříd naší školy vypravili do Šumperka poměřit síly s ostatními páťáky z okresu na Matematickou soutěž pro 5. ročníky ZŠ. Po registraci je čekal krátký doprovodný program. Brzy však následovala hlavní činnost, a to vyřešení 10 zapeklitých úloh. Celkem se sjelo 57 počtářů, takže konkurence byla značně veliká. Z naší školy se zúčastnili z 5. A Petr Horák, Alena Krylová a Ondřej Urbánek, z 5. B Zdeněk Horňák. Po uplynutí časového limitu se všichni s chutí vydali na připravený oběd a pak již následovalo vyhlášení výsledků. Naši žáci sice vypočítali mnohé z deseti příkladů, ovšem na umístění mezi nejlepšími úspěšnými řešiteli to nestačilo. I tak si všichni žáci zaslouží velkou pochvalu, neboť každý vypočítal několik úloh, které nepatřily mezi ty nejjednodušší. Gratulujeme. (Z. Petrošová)


  Pythagoriáda

Ve dnech od 27. ledna do 2. února 2017 počítali žáci 5. – 8. ročníku Pythagoriádu (pod vedením p. uč. Kuby, p. uč. Petrošové a p. uč. Nantlové). Během 60 minut se snažili žáci všech tříd v daných ročnících vyřešit 15 logických úloh. Úspěšným řešitelem se stali všichni, kdo správně odpověděli na alespoň 10 otázek. Na naší škole máme 4 úspěšné řešitele, každý z nich získal přesně 10 bodů. Nejvíce úspěšných řešitelů se objevilo v 8. ročníku, a to tito tři počtáři: Adéla Adamová, Lukáš Urbánek a Klára Vykydalová. Dalším úspěšným řešitelem je Matyáš Romsy z 6. ročníku.

V průběhu dubna a května se uskutečnila okresní kola matematických soutěží v Šumperku. Do okresního kola postoupili úspěšní řešitelé školních kol. V Matematické olympiádě nás reprezentovala žákyně 8. B Adéla Adamová, která skončila na 17. místě, ale stala se Úspěšnou řešitelkou, neboť získala 9 bodů. V okresním kole Pythagoriády  nás reprezentoval Matyáš Romsy (6. A), Adéla Adamová, Klára Vykydalová (8. B) a Lukáš Urbánek (8. A). Nejlepšího výsledku dosáhla 11. místem A. Adamová, 15. místo obsadil L. Urbánek, 18. místo K. Vykydalová a 19. místo M. Romsy. Zástupce 8. ročníku připravoval p. Kuba, zástupce 6. ročníku p. u. Konečná. (p. Kuba)


Matematický Klokan

V pátek 17. 3. 2017 se všichni žáci 2. stupně zúčastnili Matematického klokana. Jedná se o mezinárodní soutěž, kde ve všech kategoriích soutěžící řeší 24 testových úloh, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku 24 bodů, takže lze tedy získat maximálně 120 bodů.

Na 2. stupni naší školy se soutěžilo ve dvou soutěžních kategoriích Benjamín a Kadet. V kategorii Benjamín, z celkového počtu 53 soutěžících, dosáhl nejlepšího výsledku Matyáš Romsy (VI. A) a a v kategorii Kadet, z celkového počtu 50 soutěžících, dosáhli nejlepšího výsledku Adéla Adamová (VIII. B) a Lukáš Urbánek (VIII. A).

Na organizaci se podíleli vyučující matematiky 2. stupně a všichni vyučující, kteří vyučovali v pátek v příslušných třídách, za což jim všem děkujeme.

Výsledky:
Benjamín:
1. Matyáš Romsy (VI. A) - 77 b.
2. Mathias Rumpel (VII. A) - 68 b.
3. Antonín Kašpar (VII. A) - 66 b.
 
Kadet:
1. Adéla Adamová (VIII. B) - 73 b.
2. Lukáš Urbánek (VIII. A) - 73 b.
3. Svatopluk Bílek (VIII. B) - 57 b.


Technoplaneta

 Tým Einsteni tvořený žákyněmi VI. A: Aneta Šilberská, Adéla Knápková, Kateřina Sůvová, Ema Koukolová a  Lucie Pokorná se poprvé jako nováčci zapojil do soutěže. Jedná o hru s názvem Technoplaneta. Technoplaneta je dětská šifrovací hra, kterou pro vás pořádá Klub KAPSA. Hra je určena pro pětičlenné týmy žáků ZŠ a probíhá vždy na jaře formou několika internetových kol. Jejich nejúspěšnější účastníci si změří síly v pražském finále. Úkolem pětičleného družstva je v pěti kolech vyluštit pět různých šifer. Děvčata se umístila na krásném 85. místě.

 


Soutěže se zaměřením na bezpečnostní aspekty silničního provozu

Automobilní škola v Zábřehu se již tradičně věnuje také nejmladším účastníkům silničního provozu. Pro žáky ZŠ připravila již 9.  ročník soutěže se zaměřením na bezpečnostní aspekty silničního provozu.
Žáci šestých a sedmých tříd měli za úkol na PC vytvořit plakát na téma bezpečná jízda na kole. Starší kamarádi z osmých a devátých tříd tvořili prezentaci na téma pasivní bezpečnostní prvky. Organizátorům se sešlo velké množství krásných a nápaditých prací. Projít a posoudit jich museli více než sto. S pomocí partnerů z Policie ČR a Besipu nakonec stanovili pořadí nejlepších. Autoři vybraných děl byli dne 6. ledna 2017 pozváni do školy na slavnostní vyhlášení výsledků s účastí hostů a sponzorů z Města Zábřeh, Policie ČR a Besipu. Součástí vyhodnocení byla také beseda s Policií a prohlídka školy.
Všichni jsme zde prožili velmi příjemné dopoledne a načerpali inspiraci do dalších soutěží.

Naši školu reprezentovala Pavlína Dohnalová (IX. A), která se se svojí prácí probojovala do finále, odkud se odnesla krásné 3. místo. Gratulujeme.
Do finále se dostaly tyto práce:
Plakát:
1) Janderka Aleš,  ZŠ Šumperk (Hluchák)
2) Adéla Fišnarová, ZŠ Zábřeh, Školská 406/11
3) Marek Blaha, ZŠ a Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh
Prezentace Power-Point:
1) Mach Filip, ZŠ Zábřeh, Školská 406/11
2) Viktor Pospíšil, ZŠ Mohelnice, Vodní 27
3) Linhart Josef, ZŠ Mohelnice, Vodní 27
   Pavlína Dohnalová, ZŠ Loštice
   Lucie Kondlerová , ZŠ a Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh


„SAPERE – vědět, jak žít“

V letošním roce jsme se v rámci hodin Informatiky zapojili do internetové soutěže „SAPERE – vědět, jak žít“. Cílem soutěže je bezplatně neformálním způsobem přivést žáky všech základních škol a žáky všech středních škol k zájmu o zdravý životní styl včetně vyvážených stravovacích návyků a tím působit preventivně především proti nadváze, obezitě a poruchám příjmu potravy. Školní kolo probíhalo od 12. září do 17. ledna 2016.
Soutěže se zúčastnilo 33 žáků 5. ročníku a 59 žáků 6. – 9. ročníku.

 Výsledky školního kola:

 I. kategorie

Pořadí

Jméno a příjmení

Třída

Odpovědi

Body

1

Tadeáš Kolář

5A

13

11

2

Martin Heinz

5B

13

11

3

Eliška Dvořáčková

5B

13

10

4

Zdeněk Horňák

5B

13

10

5

Amálie Kulatá

5B

13

10

6

Kateřina Konečná

5A

11

9

 II. kategorie

Pořadí

Jméno a příjmení

Třída

Odpovědi

Body

1

Denisa Pavláková

IXA

15

14

2

Klára Vykydalová

8B

15

14

3

Tomáš Opravil

9A

15

13

4

Karolína Filipiová

5A

15

13

5

Matyáš Romsy

6A

15

13

6

Lucie Pokorná

6A

14

13

Žáci, kteří se umístili na 1. - 3. místě postupují do okresního kola, které opět probíhá přes internet.

V okresním kole se obě družstva umístila na 1. místě. Krajské kolo jsme z organizačních důvodů nestihli.


Brloh

I v letošním roce se čtyři naše týmy zapojili do internetové soutěže s názvem BrLoH - Brněnská Logická Hra. Bohužel jen dva týmy plnili dané úkoly. Oba týmy jsou sestaveny s žákyň 6. ročníků. Tým Einsteini: Aneta Šilberská, Lucie Pokorná, Adéla Knápková, Kateřina Sůvová a tým Mamuťátka: Natálie Dlouhá, Ema Koukolová, Petra Zelinková, Klára Havlíčková.
Soutěž je určena pro týmy tvořené žáky základních škol a žáky odpovídajících ročníků nižších gymnázií. Úkolem je ve třech soutěžních kolech vyřešit deset úkolů.
V pondělí 5. listopadu 2016 odstartovalo 1. kolo 7. ročníku. Děvčata jsou zatím nezkušená i tak se jim dařilo řešit některé úlohy. Lépe si vedl tým Einsteini, kteří správně vyluštili 19 úloh. O jednu úlohu jim uteklo malé finále. V rámci olomouckého kraje se umístili na krásném 4. místě. V rámci České a Slovenské republiky se tým Einsteini umístil na 124. místě a tým Mamuťátka  na 316. místě z celkového počtu 507 týmů. Blahopřejeme a děkujeme za účast v internetové soutěži Brloh.


pIšQworky - oblastní kolo v Zábřeze

Ve čtvrtek 10. 11. 2016 se pětice žáků 9. ročníku vydala reprentovat naši školu do oblastního kola v pIšQworkách, které pořádalo Gymnázium Zábřeh. Po osmé hodině se zde sjelo 6 týmů z oblastních středních škol. Naše družstvo pod názvem Silver Tactic, ve složení -  Adam Heidenreich, Jan Kotrle, Jan Miroslav Popčuk, Tomáš Opravil a Jiří Vaněk, opět jako jediný reprezentoval základní školy.
Při menším počtu týmů byl letos stanovena strategie hry v jedné skupině, kde hrál každý tým pro každému týmu.
Výsledky ve skupině:
Silver Tactic:GYZA1 - 12:8
Silver Tactici:Legendary - 2:18
Silver Tactici:GYZA3 - 4:16
Silver Tactic: SFPRT Mohelnice - 10:10.
Silver Tactic:Čtyři kreativní mladí muži a Mikš - 14:6
Náš tým ve skupině vybojoval krásné 3. místo a postoupil do playoff, kde se v prvním zápase utkal s týmem GYZA 3, ve kterém prohrál poměrem 6:14 a zbyl na něj boj o 3. místo. Zde se opět utkal s týmem GYZA 1, který nás tentokrát porazil poměrem 12:8. A tak si hoši odvezli pěkné 4. místo v oblastním kole. Nejlepšími hráči byli Adam Heidenreich a Jiří Vaněk. Chlapcům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci.
Více na stránkách http://www.pisqworky.cz/vysledky/1297


 Školní kolo pIšQworek

V pondělí 10. 10. 2016 na naší  škole proběhl již 3. ročník turnaje v pIšQworkách. O prvenství mezi sebou soupeřilo rekordních 5 týmů:
Silver Tactics (Heidenreich, Popčuk, Hepil, Kotrle, Vaněk)
Pandy(Bílek M., Urbánek, Havlíčková, Kopřivová, Tillová)
Krtci (Horák F., Diviš, Pospíšil, Pechal, Pyšný)
Ráďa a spol.(Vašek, Komínková, Adamová, Králová, Kubíková)
Globální J...(Majdiak, Kudrna, Koukol, Bílek S., Schmidt) .
Zastoupeny zde byly třídy VII. A, VIII. A, VIII. B a IX. A.
Pro školní kolo byl zvolen systém každý s každým, tj. všechny týmy mohly vyzkoušet své síly s každým ze soupeřů. Z celkového počtu deseti zápasů vyšli vítězně, bez jediné porážky, chlapci z týmu Silver Taktiks. Tímto vítězstvím si vybojovali postup do oblastního kola, které se koná 10. 11. 2016 na poli Gymnázia Zábřeh . Na 2. místě se umístil tým Globální J... a 3. místo překvapivě obsadili benjamínci soutěže Krtci (žáci VII. A)
Všem zúčastněným srdečně gratuluji a vítěznému družstvu přeji hodně úspěchů v dalším kole.
Za pořadatele Petra Konečná
Kontakt
Základní škola

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 445 251 (kancelář)
583 456 322 (sborovna I. stupně)
email: zslostice@iol.cz
Datová schránka: hx4mphd

Kontakt
Školní družina

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 456 320

email: druzinazslostice@seznam.cz

Kontakt
Školní jídelna

Trávník 596/2
789 83 Loštice

tel: 583 445 264

email: jidelna.zslostice@iol.cz


Přehled zvonění

1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:40 – 09:25
3. hodina 09:40 – 10:25
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
7. hodina 12:55 – 13:40
8. hodina 13:45 – 14:30