Hudební výchova

Základní kolo pěvecké soutěže Mohelnický slavíček

Ve středu 22. března 2017 se konalo neveřejné kolo pěvecké soutěže českých a moravských lidových písniček Mohelnický slavíček. Soutěže se zúčastnily školy z Mohelnice, ZŠ Úsov a ZŠ Loštice. Po slavnostním zahájení byli soutěžící rozděleni na 1. a 2. stupeň ZŠ a soutěž začala. Po odzpívání všech zúčastněných žáků proběhlo vyhodnocení, předávání Účastnických listů a rozloučení. Z naší školy do veřejného kola postupují Kateřina Havelková (I. A), Zuzana Šnévajsová (II. A), Jáchym Pěnkava (III. B), Ema Hauserová (IV. A), Ondřej Kuba (IV. A) a Natálie Dlouhá (VI. A). Veřejná přehlídka zpěvu českých a moravských lidových písniček se uskuteční dne 28. března 2017 v 16.30 hodin v sále ZUŠ Mohelnice. Všichni jsou srdečně zváni.

Školní kolo pěvecké soutěže Mohelnický slavíček

     V úterý 14. března 2017 se konalo školní kolo Mohelnického slavíčku. Soutěž ve zpěvu dvou lidových písní bez doprovodu zahájil hned první hodinu první stupeň. Každá třída vyslala své šikovné zástupce a ti byli rozděleni do 4 kategorií. V 0. kategorii soutěžily první třídy. Nejúspěšnější zpěvačkou byla Barbora Kalužová (I. A), na druhém místě se umístila Kateřina Havelková (I. A) a třetí místo zaslouženě patřilo Leontýně Jořenkové (I. B). V 1. kategorii soutěžili žáci druhých a třetích tříd. První příčku obsadila Marie Konečná (II. B), druhou Zuzana Šnévajsová (II. A) a o třetí se podělili Natálie Adamová (II. A) a Jáchym Pěnkava (III. B). Druhá kategorie patřila žákům 4. ročníku. Zde zvítězila Veronika Smitalová, druhá byla Ema Hauserová, a třetí místo obsadil Ondřej Kuba. Poté už jen následovalo předávání diplomů a odměn. Děkujeme všem zúčastněným za hezké výkony a především odvahu.

     Úterní odpoledne 14. března 2017 se na naší škole neslo v duchu hudby. Po ranním zahájení Mohelnického slavíčku na 1. stupni se také odvážní žáci 2. stupně zapojili do školního kola přehlídky lidových písní „Mohelnický slavíček“. V rámci 3. kategorie spolu soutěžily dívky 6. a 7. třídy. Každá zazpívala 2 lidové písně bez doprovodu hudebních nástrojů. Porota ocenila všechny pěvecké výkony kladně. Jelikož mohou do dalšího kola postoupit jen 4 zpěváci, muselo se rozhodnout o prvních 3 místech. 1. místo tak obsadila Adéla Knápková (6.A). Druhé místo získala Aneta Šilberská (6.A). O 3. místo se podělily Eva Rozmanová (7.A) a Natálie Dlouhá (6.A). 4. kategorie určená zpěvákům 8. a 9. ročníku byla v úterý pro nemoc či nepřítomnost žáků vynechána a o reprezentaci naší školy v rámci této kategorie se rozhodlo na základě proběhlých třídních kol. Všem zúčastněným děkujeme a postupujícím gratulujeme.Kontakt
Základní škola

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 445 251 (kancelář)
583 456 322 (sborovna I. stupně)
email: zslostice@iol.cz
Datová schránka: hx4mphd

Kontakt
Školní družina

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 456 320

email: druzinazslostice@seznam.cz

Kontakt
Školní jídelna

Trávník 596/2
789 83 Loštice

tel: 583 445 264

email: jidelna.zslostice@iol.cz


Přehled zvonění

1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:40 – 09:25
3. hodina 09:40 – 10:25
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
7. hodina 12:55 – 13:40
8. hodina 13:45 – 14:30