Chemie

Školní rok 2020/2021

Mladý chemik - školní kolo

V průběhu listopadu 2020 během distanční výuky si 4 žáci 9. ročníku našli čas a energii na vypracování úloh školního kola soutěže Mladý chemik. Soutěž je zaměřena na celorepublikovou propagaci chemie na základních školách. Klade si za cíl propojit základní školství, střední školství a odbornou praxi v chemii. Žáci v rámci soutěže musí prokázat patřičné vědomosti z chemie a praktickou zručnost v laboratorním cvičení. Snažení žáků je hodnotně oceněno již v regionální části a samozřejmě v celostátním finále. Soutěž je finančně podpořena odbornou veřejností, firmami podnikajícím v chemickém průmyslu a Svazem chemického průmyslu. Soutěž je tříkolová + celostátní finále.
Školní a regionální kola pořádá Střední škola logistiky a chemie Olomouc.
Výsledky:
1. místo – Hublar Tomáš
2. místo – Urbánek Ondřej
3. místo – Grygarová Sára, Ferdinand Salamon
Tito žáci postupují do 2. regionálního kola, které proběhne pravděpodobně na konci ledna 2021 formou online testu.
Na naší škole soutěž organizovala Mgr. Jitka Gédošová.

 

Školní rok 2019/2020

Termíny soutěží 2019/2020

Mladý chemik

  1. kolo - listopad 2019 – třída IX. A (test)
  2. kolo – 16. 12. 2019 – SŠLCH Olomouc (test)
  3. kolo – 28. 1. 2020 - SŠLCH Olomouc (praktické dovednosti)

Chemická olympiáda

11. 2. 2020 – uzávěrka přihlášek (žáci se sami musí registrovat na stránkách ChO)

3. 2. - 11. 2. 2020 – školní kolo (test, praktická část)

28. 2. - 3. 3. 2020 - okresní kolo

24. 3. 2020 - krajské kolo


Krajské kolo soutěže Mladý chemik
V pondělí 16. 12. 2019 se konalo krajské kolo soutěže Mladý chemik na Střední škole logistiky a chemie v Olomouci. Naši školu reprezentovali tři vítězové školního kola - Matyáš Romsy, Anna Gerlichová a Aneta Šilberská.
Po absolvování 60 minutového testu si mohli žáci prohlédnout laboratoře a některé učebny střední školy. 
 
Všichni zúčastnění byli odměněni hodnotnými cenami. Děkujeme našim žákům za účast. 
 
Žáky připravovala a na soutěž doprovázela p. uč. Jitka Gédošová.

Školní kolo soutěže Mladý chemik

V pátek 22. 11. 2019 proběhlo školní kolo soutěže Mladý chemik, kterého se zúčastnilo 29 žáků 9. ročníku. Soutěž je zaměřena na celorepublikovou propagaci chemie na základních školách. Klade si za cíl propojit základní školství, střední školství a odbornou praxi v chemii. Žáci v rámci soutěže musí prokázat patřičné vědomosti z chemie a praktickou zručnost v laboratorním cvičení. Snažení žáků je hodnotně oceněno již v regionální části a samozřejmě v celostátním finále. Soutěž je finančně podpořena odbornou veřejností, firmami podnikajícím v chemickém průmyslu a Svazem chemického průmyslu. Soutěž je tříkolová + celostátní finále.
Školní a regionální kola pořádá Střední škola logistiky a chemie Olomouc.
 
Nejlepších výsledků dosáhli tyto dvojice žáků - vždy se stejným počtem bodů:
1. místo - Gerlichová Anna, Romsy Matyáš
2. místo - Šilberská Aneta, Labounek David
 
 
Tito žáci postupují do 2. regionálního kola, které proběhne v pondělí 16. 12. 2019 v budově SŠLCH, Olomouc.
 
Na naší škole soutěž organizovala Mgr. Jitka Gédošová.

Školní rok 2018/2019

Chemická olympiáda - kategorie D - okresní kolo
V úterý 5. 3. 2019 se v Šumperku konalo okresní kolo chemické olympiády kategorie D.
Naši školu reprezentoval výherce školního kola Mathias Rumpel. Absolvoval teoretický test a laboratorní práci. V konkurenci 20 žáků obsadil krásné 14. místo.
Gratulujeme.
 
 Chemická olympiáda - školní kolo
V 55. ročníku chemické olympiády 2018/2019, vyhlášené MŠMT, soutěžili tři žáci devátého ročníku v kategorii D (8. a 9. ročník). Školní kolo absolvovali v průběhu ledna a února 2019. Prvním úkolem bylo vypracovat teoretickou část s využitím všech dostupných informačních zdrojů. Následovala praktická část - laboratorní práce a kontrolní test. Všem soutěžícím děkujeme za účast a houževnatost při plnění jednotlivých úkolů.

Školní kolo organizovala Mgr. Jitka Gédošová.
 
Výsledky:
1. místo: Mathias Rumpel
2. místo: Mikuláš Kolář
3. místo: Karolína Adamová
 
Mladý chemik - 2. regionální kolo
 
V úterý 18. 12. 2018 se konalo 2. regionální kolo soutěže Mladý chemik na Střední škole logistiky a chemie v Olomouci. Naši školu reprezentovali tři vítězové školního kola - Mathias Rumpel, Mikuláš Kolář a Antonín Kašpar. 
 
Po absolvování 60 minutového testu si mohli žáci prohlédnout laboratoře a některé učebny střední školy. 
 
Z 84 soutěžících do dalšího kola postupovalo prvních 20. Z našich žáků se nejlépe umístil Mathias Rumpel na 30. místě. Všichni zúčastnění byli odměněni hodnotnými cenami. Děkujeme našim žákům za účast. 
 
Žáky připravovala a na soutěž doprovázela p. uč. Jitka Gédošová.


Mladý chemik
1.    kolo - listopad 2018 – třída IX. A (test)

Ve středu 28. 11. 2018 proběhlo školní kolo soutěže Mladý chemik, kterého se zúčastnilo 21 žáků 9. ročníku. Soutěž je zaměřena na celorepublikovou propagaci chemie na základních školách. Klade si za cíl propojit základní školství, střední školství a odbornou praxi v chemii. Žáci v rámci soutěže musí prokázat patřičné vědomosti z chemie a praktickou zručnost v laboratorním cvičení. Snažení žáků je hodnotně oceněno již v regionální části a samozřejmě v celostátním finále. Soutěž je finančně podpořena odbornou veřejností, firmami podnikajícím v chemickém průmyslu a Svazem chemického průmyslu. Soutěž je tříkolová + celostátní finále.
Školní a regionální kola pořádá Střední škola logistiky a chemie Olomouc.

Nejlepších výsledků dosáhli:
1. místo - Mathias Rumpel
2. místo - Antonín Kašpar
3. místo - Mikuláš Kolář

Tito žáci postupují do 2. regionálního kola, které proběhne v úterý 18. 12. 2018 v budově SŠLCH, Olomouc.

Na naší škole soutěž organizovala Mgr. Jitka Gédošová.

Termíny soutěží 2018/2019
2.    kolo – 18. 12. 2018 – SŠLCH Olomouc (test)
3.    kolo – 29. 1. 2019 - SŠLCH Olomouc (praktické dovednosti)


Chemická olympiáda
3. 2. 2019 – uzávěrka přihlášek
04. 2. - 12. 2. 2019 – školní kolo (test, praktická část)
1. 3. - 5. 3. 2019 - okresní kolo
21. 3. 2019 - krajské kolo
Kontakt
Základní škola

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 445 251 (kancelář)
583 456 322 (sborovna I. stupně)
email: zslostice@iol.cz
Datová schránka: hx4mphd

IČO: 63696355

Pověřenec GDPR

Mgr. Lucie Grundová
e-mail:grundova@mohelnice.cz

Kontakt
Školní družina

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 456 320

email: druzinazslostice@seznam.cz

Kontakt
Školní jídelna

Trávník 596/2
789 83 Loštice

tel: 583 445 264

email: jidelna.zslostice@iol.cz


Přehled zvonění

1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:40 – 09:25
3. hodina 09:40 – 10:25
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
7. hodina 12:55 – 13:40
8. hodina 13:45 – 14:30