Český jazyk

Školní rok 2019/2020

Olympiáda v českém jazyce, 46. ročník, 2019/2020 – školní kolo

V prosinci 2020 proběhlo školní kolo 46. ročníku Olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se jí 23 žáků z 8. a 9. ročníku. Žáci mohli za úkoly v jazykové části olympiády získat až 30 bodů. Slohová část měla být zpracovaná formou prózy na téma – Tomu říkám překvapení. Bylo možné zde získat 20 bodů.

Nejlepšího výsledku dosáhli tito žáci:

Klára Havlíčková IX. A

Adéla Knápková IX. A

Vojtěch Pur IX. A

Do okresního kola, které se konalo 21. ledna 2020, postoupily Klára Havlíčková a Adéla Knápková. Obě dívky se objevily na výsledkové listině ve 2. polovině.

 


Školní rok 2018/2019

Recitační soutěž Dětská scéna 2019 – 2. stupeň

Dne 26. února 2019  proběhlo školní kolo recitační soutěže na 2. stupni. Zúčastnilo se ho 14 žáků z 6. – 9. ročníku.
Výsledková listina:
3. kategorie
1. místo –Eliška Zdráhalová
2. místo – Ema Hauserová
3. místo – Petr Horák
4. kategorie
1. místo – Mikuláš Kolář
2. místo – Anna Gerlichová
3. místo – Dominik Diviš

Školní kolo olympiády z českého jazyka

 V polovině prosince se  konalo školní kolo Olympiády z českého jazyka.  Zúčastnilo se ho celkem 23 žáků z 8. a 9. ročníku.

Výsledky:
1. místo: Hana Furmánková (IX. A)
2. místo: Karolína Frenclová (IX. A)
3. místo: Vojtěch Pur (VIII. A)

100. výročí založení ČSR

Ke 100. výročí založení ČSR byla na 2. stupni v rámci českého jazyka uspořádána literární soutěž s názvem Žít tak před sto lety... Žáci se mohli k tomuto tématu vyjádřit libovolnou literární formou. Soutěže se zúčastnila tři děvčata z 9. ročníku, která porovnávala dřívější a dnešní dobu ve verších, cestou českého lva jsme putovali s žákyní 6. ročníku a dopis z venkova první republiky nám poslala žákyně 8. ročníku. Všechny odevzdané práce byly velmi pěkně zpracované a dívky byly odměněny nejen pěknou známkou z českého jazyka, ale také diplomem a drobností na památku. 


Školní rok 2017/2018

 Recitační soutěž Dětská scéna 2017 - okrskové kolo

Ve čtvrtek 23. 2. a v pátek 24. 2. 2017 uspořádaly DDM Magnet Mohelnice a ZUŠ Mohelnice ve spolupráci se základními školami okrskové kolo soutěže dětských recitátorů.

O postup do okresního kola se utkalo celkem 69 dětí z mohelnických ZŠ, ze ZŠ Loštice, Úsov, Kamenná, Dubicko a ZUŠ Mohelnice.

Ocenění poroty za mimořádný výkon získali:  Eliška Zdráhalová(ZŠ Loštice)

 

Recitační soutěž Dětská scéna 2017 – 2. stupeň

Dne 7. února 2017 proběhlo školní kolo recitační soutěže na 2. stupni. Zúčastnilo se ho 15 žáků z 6. – 9. ročníku. První dva žáci z každé kategorie budou naši školu reprezentovat v okrskovém kole v Mohelnici, které proběhne 24. února 2017.
Výsledková listina:
3. kategorie
1. místo – Mikuláš Kolář
2. místo – Anna Gerlichová
3. místo – František Horák
4. kategorie
1. místo – Zuzana Rulíšková
2. místo – Martin Hublar
3. místo – Karolína Urbášková

 

Olympiáda z českého jazyka

Dne 6. prosince 2016 proběhlo školní kolo Olympiády z českého jazyka. Zúčastnilo se jí 22 žáků z 8. a 9. ročníku. Nejlepších výsledků dosáhli:

1. místo – Martin Hublar 

2. místo – Adéla Adamová

3. místo – Štěpán ŠmídKontakt
Základní škola

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 445 251 (kancelář)
583 456 322 (sborovna I. stupně)
email: zslostice@iol.cz
Datová schránka: hx4mphd

IČO: 63696355

Pověřenec GDPR

Mgr. Lucie Grundová
e-mail:grundova@mohelnice.cz

Kontakt
Školní družina

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 456 320

email: druzinazslostice@seznam.cz

Kontakt
Školní jídelna

Trávník 596/2
789 83 Loštice

tel: 583 445 264

email: jidelna.zslostice@iol.cz


Přehled zvonění

1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:40 – 09:25
3. hodina 09:40 – 10:25
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
7. hodina 12:55 – 13:40
8. hodina 13:45 – 14:30