Anglický jazyk

 Soutěž v anglickém jazyce – výsledky okresního kola

 Dne 15. února 2017 se v Šumperku konalo okresní kolo soutěže v anglickém jazyce, kterého se zúčastnili žáci druhého stupně z 19  základních škol. Naši školu reprezentovali žáci Veronika Kubová ze VII. A a Šimon Dvořák z IX. A. Úkolem soutěžících byl nejen poslech, čtení s porozuměním, představení se, ale také popis obrázku, odpovědi na různé otázky a pohovořit na vylosované téma. V mladší kategorii obsadila Veronika Kubová 12. místo, v kategorii starší žáci obsadil Šimon Dvořák 6. místo. (P. Kubová)

Soutěž v anglickém jazyce – výsledky školního kola

Dne 26. 1. 2017 se uskutečnilo školní kolo soutěže v anglickém jazyce. Úkolem soutěžících bylo se představit, popsat obrázek a pohovořit na  určité téma, které si žáci losovali. Na začátku soutěže si žáci také vyslechli anglický text a odpovídali na otázky.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V kategorii 6. a 7. tříd zvítězila Veronika Kubová ( VII. A), druhé místo obsadil Vojtěch Pur (VI. A) a na třetím místě se umístila Karolína Frenclová (VII. A).

V kategorii 8. a 9. tříd zvítězil Šimon Dvořák, druhé místo patří Štěpánu Šmídovi a třetí se umístil Vilém Slouka, všichni žáci IX. A. Vítězové obou kategorií budou naši školu reprezentovat v okresním kole, které se koná dne 15. února 2017 v Šumperku. Petra Kubová


Kategorie I.A ( 6. a 7. ročník)
1. místo: Veronika Kubová, VII. A
2. místo: Vojtěch Pur, VI. A
3. místo: Karolína Frenclová, VII. A
Další soutěžící: Denis Linhart, Ema Koukolová, Mikuláš Kolář a Viktorie Kniřová


Kategorie II.A ( 8. a 9. ročník)
1. místo: Šimon Dvořák, IX. A
2. místo: Štěpán Šmíd, IX. A
3. místo: Vilém Slouka, IX. A
Další soutěžící: Alžběta Štyksová, Adéla Adamová, Klára VykydalováKontakt
Základní škola

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 445 251 (kancelář)
583 456 322 (sborovna I. stupně)
email: zslostice@iol.cz
Datová schránka: hx4mphd

Kontakt
Školní družina

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 456 320

email: druzinazslostice@seznam.cz

Kontakt
Školní jídelna

Trávník 596/2
789 83 Loštice

tel: 583 445 264

email: jidelna.zslostice@iol.cz


Přehled zvonění

1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:40 – 09:25
3. hodina 09:40 – 10:25
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
7. hodina 12:55 – 13:40
8. hodina 13:45 – 14:30