Akce školy

 

Prezentace SŠ polytechnické Olomouc (9. ročník)

Žáky 9. ročníku dne 27. 11. 2017 navštívil ve výuce zástupce Střední školy polytechnické Olomouc, pan Bc. Karel Klumpler, učitel odborného výcviku. Žákům byly představeny obory, které se na škole vyučují. Byli seznámeni s teoretickou výukou a praxí, které na škole probíhají. ...více


Prevence úrazů - V. A

Prevence úrazů  1. blok /DDM - Renata Damianidisová/ od 10:35 hod. do 12:15hod.


Školní kolo dějepisné olympiády

Ve čtvrtek 23. 11. 2017 proběhlo školní kolo 47. ročníku Dějepisné olympiády 2017/2018. Tematické zaměření letošního ročníku zní: „ To byla první republika aneb Československo v letech 1918 -1938". Soutěže se zúčastnilo 14 žáků 9. ročníku.Výsledky1. místo: Adéla Adamová ...více


Scholaris 2017

Scholaris 2017

Dne 22. 11. 2017 se žáci 9. ročníků zúčastnili přehlídky středních škol Olomouckého kraje Scholaris Olomouc 2017 v Olomouci. Přehlídka se konala na Střední škole polytechnické, Rooseveltova 79 v Olomouci. Budoucí studenti středních škol si mohli prohlédnout prostředí školy ...více


Třídní schůzky II. A - 2. část


Třídní schůzky

I. stupeň - 1600

II. stupeň - 1700

Zákonní zástupci 9. ročníku - IX. A v 16:00, IX. B v 17:00 v učebně IVOŠ - přijímací řízení 2018, zástupci okolních středních škol


„Vycházka za bobry“ - 7. ročník

V úterý 21. 11. se žáci sedmého ročníku zúčastnili ekologického výukového programu „Vycházka za bobry“ v centru ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou. Společně prozkoumávali, jak je bobr přizpůsoben životu ve vodě. Pátrali po jejich stopách v přírodě. Seznámili ...více


Okresní kolo ve florbalu 6. a 7. ročníku v Mohelnici


Brloh - 3. kolo


Státní svátek


strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Kontakt
Základní škola

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 445 251 (kancelář)
583 456 322 (sborovna I. stupně)
email: zslostice@iol.cz
Datová schránka: hx4mphd

Pověřenec GDPR

Mgr. Lucie Grundová
e-mail:grundova@mohelnice.cz

Kontakt
Školní družina

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 456 320

email: druzinazslostice@seznam.cz

Kontakt
Školní jídelna

Trávník 596/2
789 83 Loštice

tel: 583 445 264

email: jidelna.zslostice@iol.cz


Přehled zvonění

1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:40 – 09:25
3. hodina 09:40 – 10:25
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
7. hodina 12:55 – 13:40
8. hodina 13:45 – 14:30