Akce školy

 

Školní kolo recitační soutěže Dětská scéna 2019 (I. stupeň) v 9.00 hodin


Konverzace v anglickém jazyku - okresní kolo v Šumperku

Ve čtvrtek 14. února 2019 se konalo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. V prostorách SVČ Doris v Šumperku se soutěžilo v kategorii žáků 6.a7.tříd a v kategorii žáků 8. a 9. tříd. Soutěže se zúčastnilo celkem 20 škol z okresu Šumperk. V mladší kategorii ...více


Turnaj ŽP v přehazované


Pangea soutěž


Ekocentrum Sluňákov - VII. A, VII. B

„Ptáčci zpěváčci“ - VII. A, B

Žáci se seznámili se životem našich nejběžnějších druhů ptáků. Společně hledali možnosti, jak se zapojit do ochrany našeho ptactva. Prakticky si vyzkoušeli pozorování pomocí dalekohledů přímo v přírodě.


Okresní kolo olympiády z českého jazyka v Šumperku


Sluňákov - II. A

Žáci se seznámili hravou formou se životem ptáků a ostatních zvířat na našem území v zimě. Naučili se poznávat pobytová znamení zvířat. Prakticky si vyzkoušeli hledání stop přímo v přírodě. Každý žák si vyrobil jednoduché ptačí krmítko.


Okresní kolo dějepisné olympiády v Šumperku

Ve středu 16. ledna 2019 proběhlo v Šumperku okresní kolo 48. ročníku Dějepisné olympiády. Naši školu reprezentovali vítězové školního kola, Vojtěch Pur (VIII. A), Mathias Rumpel (IX. A) a Anna Gerlichová (VIII. A). V konkurenci 59 soutěžících obsadil Vojtěch Pur 13. - 15. místo ...více


Preventivní program (šikana) - VI. A

Dne 16. ledna 2019 se žáci VI. A zúčastnili programu "Šikana - nemoc vztahů". Děti si prošly několika aktivitami, které byly zaměřené na posílení jejich silných stránek. Navzájem zjistily mnohé o svých zájmech a přednostech.


Preventivní program pro 9. ročník

Dne 10. ledna 2019 se žáci 9. ročníku zúčastnili programu „Prevence neplánovaného těhotenství a interrupcí". Srozumitelnou formou jim byly předkládány informace o početí a prenatálním vývoji člověka. Seznámili se s problematikou umělých potratů a jejich důsledků. Měli možnost ...více


strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Kontakt
Základní škola

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 445 251 (kancelář)
583 456 322 (sborovna I. stupně)
email: zslostice@iol.cz
Datová schránka: hx4mphd

Pověřenec GDPR

Mgr. Lucie Grundová
e-mail:grundova@mohelnice.cz

Kontakt
Školní družina

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 456 320

email: druzinazslostice@seznam.cz

Kontakt
Školní jídelna

Trávník 596/2
789 83 Loštice

tel: 583 445 264

email: jidelna.zslostice@iol.cz


Přehled zvonění

1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:40 – 09:25
3. hodina 09:40 – 10:25
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
7. hodina 12:55 – 13:40
8. hodina 13:45 – 14:30